Kurs-Code Arhi1037

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)10.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Natalija Ņitavska

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Barker S., Cole R. Brilliant Project management. Harlow: Pearson Education Limited, 2007. 161 p. ISBN 978-0-273-70793-6
2. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedžeri. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 344 lpp. ISBN 978-9984-40-624-4
3. Bendiksens P. Ievads kultūras un mākslas menedžmentā. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008. 382 lpp. ISBN 978-9984-23-284-3

Weiterfuhrende Literatur

1. Pikeringa P. Personāla vadība. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 124 lpp. ISBN 9984-23-028-7
2. Dombrova E. Radošais mārketings. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 196 lpp. ISBN 978-9984-828-04-6
3. Ainavu un dārzu veidošana. A.Ķišķis, A.Lasis, A.Līce u.c. Rīga: Zvaigzne, 1979. 270 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Attiecīgie LR Saeimas, Ministru kabineta un ministriju likumi un noteikumi.
2. Piešiņš J. Arhitektam nozīmīgi normatīvie akti (rokrakstā). Rīga: RTU APF, 2003. 983 lpp.