Code du cours VidZ5019

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences18

Nombre de travaux pratiques et des séminaires18

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant84

Date de l'approbation du cours17.02.2015

Auteur du cours

author

Ritvars Sudārs

Manuels

Atkritumu saimniecība / [Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija]. Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2007. 132 lpp..
Bioloģiski sadalāmo atkritumu apsaimniekošana. [Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2007]. 102 lpp.
Gemste I., Vucāns A. Notekūdeņu dūņas, Jelgava, 2010.- 276. lpp..
Biogāze : rokasgrāmata / D. Blumberga ... [u.c.] ; redaktori: Ivars Veidenbergs ... [u.c.] ; no angļu valodas tulkojusi Inga Ivanova. [Rīga] : [Ekodoma], [2009] 1 tiešsaistes resurss (155 lapas).
Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 334 lpp.

Ouvrages supplémentaires

Landfilling: / authors: Lars Bengtsson, Bo Carlsson, Paer Elander ... [a.o.]; Department of water resources engineering Lund Institute of Technology / Lund University. Lund, 1996. -202 p.
Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi - atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā / [Rūta Bendere ... u.c. ; redaktore Ārija Ozola]. Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2016 145 lpp.
Čakste I. Iesaiņojuma materiālu ķīmija, Jelgava, 2008.-112 lpp.
Atjaunojamie energoresursi un to izmantošana Latvijā : [rakstu krājums] / [Pēteris Šipkovs, Gaidis Klāvs, Jānis Kalnačs, Gunta Šlihta ... u.c.] ; Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija. Rīga : SIA "NRJ reklāmai", 2011. 94 lpp.