Kurs-Code VidZ5019

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)18

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge18

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)84

Bestätigt am (Datum)17.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ritvars Sudārs

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Atkritumu saimniecība / [Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija]. Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2007. 132 lpp..
Bioloģiski sadalāmo atkritumu apsaimniekošana. [Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2007]. 102 lpp.
Gemste I., Vucāns A. Notekūdeņu dūņas, Jelgava, 2010.- 276. lpp..
Biogāze : rokasgrāmata / D. Blumberga ... [u.c.] ; redaktori: Ivars Veidenbergs ... [u.c.] ; no angļu valodas tulkojusi Inga Ivanova. [Rīga] : [Ekodoma], [2009] 1 tiešsaistes resurss (155 lapas).
Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 334 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

Landfilling: / authors: Lars Bengtsson, Bo Carlsson, Paer Elander ... [a.o.]; Department of water resources engineering Lund Institute of Technology / Lund University. Lund, 1996. -202 p.
Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi - atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā / [Rūta Bendere ... u.c. ; redaktore Ārija Ozola]. Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2016 145 lpp.
Čakste I. Iesaiņojuma materiālu ķīmija, Jelgava, 2008.-112 lpp.
Atjaunojamie energoresursi un to izmantošana Latvijā : [rakstu krājums] / [Pēteris Šipkovs, Gaidis Klāvs, Jānis Kalnačs, Gunta Šlihta ... u.c.] ; Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija. Rīga : SIA "NRJ reklāmai", 2011. 94 lpp.