Kurs-Code VadZ3055

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)19.12.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dace Kaufmane

Vorkenntnisse

Ekon2068,

Ekon3115,

Psih3010,

VadZ4054,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1.Holovejs Dž.K. Tūrisma bizness. Rīga: Jānis Roze, 1999. 367 lpp.
2.Evans N. Strategic management for tourism, hospitality and events. London: Routledge, 2014. 412 p. ISBN 9780750648547
3.Grīnfelde I., Klepers A., Līviņa A., Smaļinskis J. Tūrisma maršrutu veidošana. Valmiera: Vidzemes Augstskola, 2010. 116 lpp. [tiešsaiste]. Piejams: http://www.visitdaugavpils.lv/sites/default/files/ klepers_kalnacs_red_turisma_marsrutu_veidosana_2010.pdf
4.Viesmīlības rokasgrāmata. Tūrisma attīstības valsts aģentūra. Rīga: tūrisma attīstības aģentūra, 2010. 56 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.latvia.travel/sites/default/files/download/2010/pdfs/Viesmilibas_rokasgramata_Y10.pdf

5.Freijers V. Tūrisma mārketings. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2011. 621 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Grīnfelde I., Klepers A., Smaļinskis J. Velotūrisma plānotāja un pakalpojumu sniedzēja rokasgrāmata. 33 lpp[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.tava.gov.lv/sites/default/files/dripe_VELO.pdf
2. Makkerčers R., Du Korsa H. Kultūras tūrisms: tūrisma un kultūras mantojuma pārvaldības partnerība. Rīga: Neptūns, 2007. 280 lpp.
3. Šavraka I., Trušiņš J. Rekreācijas attīstība Vidzemes piekrastē. Problēmas un risinājumi. Arhitektūra un pilsētplānošana, Nr.3, 2009, 181.-191.lpp. ISSN 1691-4333

4. Stūre I. Kultūras un dabas mantojuma aizsardzība un attīstības plānošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. 112 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1.Tourism and recreation [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.waddensea-secretariat.org/sites/default/files/downloads/03.4-tourism-recreation-10-05-31.pdf
2.Introduction to commercial recreation and tourism [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sagamorepub.com/files/lookinside/218/pages-comrecebook.pdf
3.Queensland Government. "What is Recreation?" [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.nprsr.qld.gov.au/industry-information/about/recreation.html
4.Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” (Latvija) [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.celotajs.lv
5.World Tourism Organisation [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.world-tourism.org

6.Tūrisms Latvijā. Statistikas datu krājumi. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/