Код курса VadZ3055

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса19.12.2018

Разработчик курса

author

Dace Kaufmane

Предварительные знания

Ekon2068,

Ekon3115,

Psih3010,

VadZ4054,

Учебная литературa

1.Holovejs Dž.K. Tūrisma bizness. Rīga: Jānis Roze, 1999. 367 lpp.
2.Evans N. Strategic management for tourism, hospitality and events. London: Routledge, 2014. 412 p. ISBN 9780750648547
3.Grīnfelde I., Klepers A., Līviņa A., Smaļinskis J. Tūrisma maršrutu veidošana. Valmiera: Vidzemes Augstskola, 2010. 116 lpp. [tiešsaiste]. Piejams: http://www.visitdaugavpils.lv/sites/default/files/ klepers_kalnacs_red_turisma_marsrutu_veidosana_2010.pdf
4.Viesmīlības rokasgrāmata. Tūrisma attīstības valsts aģentūra. Rīga: tūrisma attīstības aģentūra, 2010. 56 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.latvia.travel/sites/default/files/download/2010/pdfs/Viesmilibas_rokasgramata_Y10.pdf

5.Freijers V. Tūrisma mārketings. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2011. 621 lpp.

Дополнительная литература

1. Grīnfelde I., Klepers A., Smaļinskis J. Velotūrisma plānotāja un pakalpojumu sniedzēja rokasgrāmata. 33 lpp[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.tava.gov.lv/sites/default/files/dripe_VELO.pdf
2. Makkerčers R., Du Korsa H. Kultūras tūrisms: tūrisma un kultūras mantojuma pārvaldības partnerība. Rīga: Neptūns, 2007. 280 lpp.
3. Šavraka I., Trušiņš J. Rekreācijas attīstība Vidzemes piekrastē. Problēmas un risinājumi. Arhitektūra un pilsētplānošana, Nr.3, 2009, 181.-191.lpp. ISSN 1691-4333

4. Stūre I. Kultūras un dabas mantojuma aizsardzība un attīstības plānošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. 112 lpp.

Периодика и другие источники информации

1.Tourism and recreation [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.waddensea-secretariat.org/sites/default/files/downloads/03.4-tourism-recreation-10-05-31.pdf
2.Introduction to commercial recreation and tourism [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sagamorepub.com/files/lookinside/218/pages-comrecebook.pdf
3.Queensland Government. "What is Recreation?" [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.nprsr.qld.gov.au/industry-information/about/recreation.html
4.Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” (Latvija) [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.celotajs.lv
5.World Tourism Organisation [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.world-tourism.org

6.Tūrisms Latvijā. Statistikas datu krājumi. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/