Code du cours Ģeol4001

Crédits 1.50

La quantité totale d'heures en classe40

Nombre de conferences8

Nombre des travaux du laboratoire8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant24

Date de l'approbation du cours22.03.2021

Auteur du cours

author

Ilze Vircava

Manuels

1. Karpovičs A., Mešķis S., Vircava I. 2019. Praktiskie darbi inženierģeoloģijā. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. 111 lpp.1, ISBN 978-9984-44-230-3
2. Bell, F.G. 2004. Engineering geology and construction. London; New York: Spon Press, 797 p.
3. Bell, F.G. 2007. Engineering geology, 2nd Edition, An Imprint of Elsevier, Butterworth-Heinemann, 581 p.
4. Ģeoloģija, augsnes zin., agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. 2008. Kārkliņa A. red., Jelgava: LLU, 88 lpp.

5. Filipenkovs V., Tūna M., Grabis J. 2006. Ģeotehnikas pamatkurss. Lekcijas un praktiskās nodarbības. Rīga, RTU, 166 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Indāns A., Ošiņa J., Zobena A. 1986. Inženierģeoloģija. Rīga, Zvaigzne, 280 lpp.
2. Terzaghi, K., Peck, R. B., Mesri, G., 1996. Soil Mechanics in Engineering Practice. John Wiley and Sons, New York, 549 pp.

3. Mitchell, J. K., Soga, K., 2005. Fundamentals of soil behavior. John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey, 575 pp.