Kurs-Code Ģeol4001

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)22.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ilze Vircava

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Karpovičs A., Mešķis S., Vircava I. 2019. Praktiskie darbi inženierģeoloģijā. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. 111 lpp.1, ISBN 978-9984-44-230-3
2. Bell, F.G. 2004. Engineering geology and construction. London; New York: Spon Press, 797 p.
3. Bell, F.G. 2007. Engineering geology, 2nd Edition, An Imprint of Elsevier, Butterworth-Heinemann, 581 p.
4. Ģeoloģija, augsnes zin., agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. 2008. Kārkliņa A. red., Jelgava: LLU, 88 lpp.

5. Filipenkovs V., Tūna M., Grabis J. 2006. Ģeotehnikas pamatkurss. Lekcijas un praktiskās nodarbības. Rīga, RTU, 166 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Indāns A., Ošiņa J., Zobena A. 1986. Inženierģeoloģija. Rīga, Zvaigzne, 280 lpp.
2. Terzaghi, K., Peck, R. B., Mesri, G., 1996. Soil Mechanics in Engineering Practice. John Wiley and Sons, New York, 549 pp.

3. Mitchell, J. K., Soga, K., 2005. Fundamentals of soil behavior. John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey, 575 pp.