Kurs-Code ETeh3031

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)02.02.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Raimunds Šeļegovskis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Klegeris I.Ž. Lietišķā elektrotehnika. Studiju materiāli. Lekciju konspekts. Jelgava, 2008. 81 lpp. 2. Lagzdiņš G. E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: Jumava, 2004. 220 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Spūlis L. Elektrotehnika un elektrības izmantošana. Mācību līdzeklis, lekciju konspekts. Višķi, 2012. 302 lpp. Pieejams: http://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/Elektrotehnika%20lekc%20konsp_2012.pdf 2. Blumberga A. Efektīva apgaisme. Mācību līdzeklis. Rīga: Apgāds Imanta, 2002. 120 lpp.