Code du cours Ekon2108

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours29.10.2018

Auteur du cours

author

Kaspars Naglis-Liepa

Connaissances de base

Ekon1012,

Ekon1024,

Ekon2109,

Ekon2121,

Manuels

1. Inovatīvas darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem, otrais papildinātais izdevums, LR Ekonomikas ministrija, Rīga, 2007, 276 lpp.
2. Hila A.L. u.c. Kolektīvais ģēnijs. Inovāciju vadības māksla un prakse. Latvijas Mediji. 2014., 288 lpp
3. Rivža, B. u.c. Simtam pāri. Viedā Latvija. VPP EKOSOC-LV. Zinātņu akadēmija, Rīga, 2018., 416 lpp.
4. Ābeltiņa, A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. Turība, Rīga, 2009., 152 lpp.
5. Adner R. The Wide Lens. Portfolio Penguin. 2012., pp 278.

6. Tidd, J., Bessant, J., Managing innovation. John Wiley & Sons, Ltd. 2010., pp 622.

Ouvrages supplémentaires

1. Inovatīva domāšana, Harvard Business Review on grāmatu sērijā, autoru kolektīvs, Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2007, 203.lpp.
2. Landins S. Kaķi. Inovācijas deviņas dzīvības. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010, 188 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Inovācijas portals - www.innovation.lv
2. Inovācijas rokasgrāmata - www.innoSupport.net

3. Latvijas investīciju attīstības aģentūra - www.liaa.gov.lv