Code du cours Ekon2108

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours29.10.2018

Auteur du cours

author

Kaspars Naglis-Liepa

Connaissances de base

Ekon1012,

Ekon1024,

Ekon2109,

Ekon2121,

Ekon2130,

Manuels

1. Niedrītis J.Ē. Meklējiet un jūs atradīsiet. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 2019, 235lpp.
2. Polzin F. Addressing Barriers to Low-Carbon Innovation. Internationaler Verlag der Wissenshaften, Franfurt am Main, 2015, p. 193
3. Inovatīvas darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem, otrais papildinātais izdevums, LR Ekonomikas ministrija, Rīga, 2007, 276 lpp.
4. Rivža, B. u.c. Simtam pāri. Viedā Latvija. VPP EKOSOC-LV. Zinātņu akadēmija, Rīga, 2018., 416 lpp.
5. Furseth P. I. Innovation in an advanced consumer society. Oxford University Press. USA, p. 190
6. Pigneur Y., Osterwalder A., Bernarda G., Smith A. Value Proposition Design. John Wiley & Sons, 2014, p. 293

Ouvrages supplémentaires

1. Oganisjana K., Grīnberga-Zālīte G., Surikova S., Kozlovskis K., Līcīte L., Laizāns T., Monge-Iriarte N., Koķe T., Jereščenkova L., Eremina Y., Gvatua S., Kabwende B. N., Chukwu O. J. Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā. Zinātniska monogrāfija. RTU Izdevniecība, Rīga, 2019, 148 lpp
2. Rivža B. (red.) Latvijas spēks ilgi pastāvēt : kolektīvā zinātniskā monogrāfija. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2022, 479 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Valsts platforma biznesa attīstībai. Pieejams: www.business.gov.lv
2. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Pieejams: www.liaa.gov.lv
3. Eiropas biznesa atbalsta tīkls. Pieejams: www.een.lv
4. Aktualitātes inovācijās, tehnoloģijās, zinātnē, pētniecībā un uzņēmējdarbībā. Pieejams: www.labsoflatvia.com
5. Dizana domāšana. Pieejams: www.startdesign.lv
6. Pakalpojumu dizaina metodes. Pieejams: www.thisisservicedesigndoing.com/methods