Kurs-Code Ekon2108

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)29.10.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Kaspars Naglis-Liepa

Vorkenntnisse

Ekon1012,

Ekon1024,

Ekon2109,

Ekon2121,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Inovatīvas darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem, otrais papildinātais izdevums, LR Ekonomikas ministrija, Rīga, 2007, 276 lpp.
2. Hila A.L. u.c. Kolektīvais ģēnijs. Inovāciju vadības māksla un prakse. Latvijas Mediji. 2014., 288 lpp
3. Rivža, B. u.c. Simtam pāri. Viedā Latvija. VPP EKOSOC-LV. Zinātņu akadēmija, Rīga, 2018., 416 lpp.
4. Ābeltiņa, A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. Turība, Rīga, 2009., 152 lpp.
5. Adner R. The Wide Lens. Portfolio Penguin. 2012., pp 278.

6. Tidd, J., Bessant, J., Managing innovation. John Wiley & Sons, Ltd. 2010., pp 622.

Weiterfuhrende Literatur

1. Inovatīva domāšana, Harvard Business Review on grāmatu sērijā, autoru kolektīvs, Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2007, 203.lpp.
2. Landins S. Kaķi. Inovācijas deviņas dzīvības. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010, 188 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Inovācijas portals - www.innovation.lv
2. Inovācijas rokasgrāmata - www.innoSupport.net

3. Latvijas investīciju attīstības aģentūra - www.liaa.gov.lv