Код курса Ekon2108

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса29.10.2018

Разработчик курса

author

Kaspars Naglis-Liepa

Предварительные знания

Ekon1012,

Ekon1024,

Ekon2109,

Ekon2121,

Ekon2130,

Учебная литературa

1. Niedrītis J.Ē. Meklējiet un jūs atradīsiet. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 2019, 235lpp.
2. Polzin F. Addressing Barriers to Low-Carbon Innovation. Internationaler Verlag der Wissenshaften, Franfurt am Main, 2015, p. 193
3. Inovatīvas darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem, otrais papildinātais izdevums, LR Ekonomikas ministrija, Rīga, 2007, 276 lpp.
4. Rivža, B. u.c. Simtam pāri. Viedā Latvija. VPP EKOSOC-LV. Zinātņu akadēmija, Rīga, 2018., 416 lpp.
5. Furseth P. I. Innovation in an advanced consumer society. Oxford University Press. USA, p. 190
6. Pigneur Y., Osterwalder A., Bernarda G., Smith A. Value Proposition Design. John Wiley & Sons, 2014, p. 293

Дополнительная литература

1. Oganisjana K., Grīnberga-Zālīte G., Surikova S., Kozlovskis K., Līcīte L., Laizāns T., Monge-Iriarte N., Koķe T., Jereščenkova L., Eremina Y., Gvatua S., Kabwende B. N., Chukwu O. J. Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā. Zinātniska monogrāfija. RTU Izdevniecība, Rīga, 2019, 148 lpp
2. Rivža B. (red.) Latvijas spēks ilgi pastāvēt : kolektīvā zinātniskā monogrāfija. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2022, 479 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Valsts platforma biznesa attīstībai. Pieejams: www.business.gov.lv
2. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Pieejams: www.liaa.gov.lv
3. Eiropas biznesa atbalsta tīkls. Pieejams: www.een.lv
4. Aktualitātes inovācijās, tehnoloģijās, zinātnē, pētniecībā un uzņēmējdarbībā. Pieejams: www.labsoflatvia.com
5. Dizana domāšana. Pieejams: www.startdesign.lv
6. Pakalpojumu dizaina metodes. Pieejams: www.thisisservicedesigndoing.com/methods