Code du cours BūvZ6037

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences12

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant84

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Sandra Gusta

Connaissances de base

BūvZ6034,

BūvZ6036,

Le cours remplacé

BūvZM010 [GBUVM010]

Manuels

1. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 306 lpp. ISBN 9789984833088
2. Harvard Business Review. Biznesa atveseļošana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 150 lpp. ISBN 978-9984-826-16-5.
3. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Dienas bizness; A. Kathins ... u.c. Rīga: Dienas bizness, 2006.
4. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.

Ouvrages supplémentaires

1. Kovejs S. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 367 lpp. ISBN 978-9934-0-3361-2.
2. Belbins R. Komandu lomas darbavieta Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 167 lpp. ISBN: 978-9984-826-44-8.
3. Дикман. Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Harvard Business Review. Darba laika pilnvērtīga izmantošana, Rīga: Lietiškās informācijas dienests, 2009. 148 lpp.
2. Harvard Business Review. Ārējā riska vadība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 188 lpp.
3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.