Код курса BūvZ6037

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента84

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Sandra Gusta

Предварительные знания

BūvZ6034,

BūvZ6036,

Предыдущая версия курса

BūvZM010 [GBUVM010]

Учебная литературa

1. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 306 lpp. ISBN 9789984833088
2. Harvard Business Review. Biznesa atveseļošana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 150 lpp. ISBN 978-9984-826-16-5.
3. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Dienas bizness; A. Kathins ... u.c. Rīga: Dienas bizness, 2006.
4. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.

Дополнительная литература

1. Kovejs S. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 367 lpp. ISBN 978-9934-0-3361-2.
2. Belbins R. Komandu lomas darbavieta Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 167 lpp. ISBN: 978-9984-826-44-8.
3. Дикман. Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с.

Периодика и другие источники информации

1. Harvard Business Review. Darba laika pilnvērtīga izmantošana, Rīga: Lietiškās informācijas dienests, 2009. 148 lpp.
2. Harvard Business Review. Ārējā riska vadība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 188 lpp.
3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.