Kurs-Code BūvZ6037

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)84

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Sandra Gusta

Vorkenntnisse

BūvZ6034,

BūvZ6036,

Ersetzte Kurs

BūvZM010 [GBUVM010]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 306 lpp. ISBN 9789984833088
2. Harvard Business Review. Biznesa atveseļošana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 150 lpp. ISBN 978-9984-826-16-5.
3. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Dienas bizness; A. Kathins ... u.c. Rīga: Dienas bizness, 2006.
4. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kovejs S. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 367 lpp. ISBN 978-9934-0-3361-2.
2. Belbins R. Komandu lomas darbavieta Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 167 lpp. ISBN: 978-9984-826-44-8.
3. Дикман. Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Harvard Business Review. Darba laika pilnvērtīga izmantošana, Rīga: Lietiškās informācijas dienests, 2009. 148 lpp.
2. Harvard Business Review. Ārējā riska vadība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 188 lpp.
3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.