Kurs-Code BūvZ5036

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andris Šteinerts

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Standartizācija. Buklets tapis sadarbībā ar BO VSIA "Latvijas standarts". Rīga: Personāla sertifikācija institūts, 2003. 58 lpp. 2. Druķis P. Jaunā un globālā pieeja. Rīga: Personāla sertifikācijas institūts, 2003. 86 lpp. 3. NANDO datu bāze. [tiešsaiste] Pieejams: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ 4. Starptautiskās inženierkonsultantu asociācijas FIDIC rokasgrāmatas par būvniecības līguma noteikumiem (anotācijas) [tiešsaiste]. Latvijas Inženierkonsultantu asociācija. Pieejams: http://www.lika.lv

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas Standarts”(LVS) vietne. Pieejams www.lvs.lv 2. Latvijas Kvalitātes asociācijas vietne. Pieejams www.lka.lv 3. Goetsch D. L., Davis S. B. Total Quality Handbook. Oxford: Clarendon Press, 1998. 320 p. 4.Būvizstrādājumu aprites regula 305/2011. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent vai www.em.gov.lv 5. Christdoulou S., Griffis F. H., Barrett L., Okungbowa M. Qualifications-Based Selection (QBS) For the Procurement of Professional Architectural-Engineering (A/E) Services. Brooklyn: USA Polytechnic University.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Žurnāls „Kvalitāte”. ISSN 1407-7671.