Код курса BūvZ5036

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента57

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Andris Šteinerts

Учебная литературa

1. Standartizācija. Buklets tapis sadarbībā ar BO VSIA "Latvijas standarts". Rīga: Personāla sertifikācija institūts, 2003. 58 lpp. 2. Druķis P. Jaunā un globālā pieeja. Rīga: Personāla sertifikācijas institūts, 2003. 86 lpp. 3. NANDO datu bāze. [tiešsaiste] Pieejams: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ 4. Starptautiskās inženierkonsultantu asociācijas FIDIC rokasgrāmatas par būvniecības līguma noteikumiem (anotācijas) [tiešsaiste]. Latvijas Inženierkonsultantu asociācija. Pieejams: http://www.lika.lv

Дополнительная литература

1. Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas Standarts”(LVS) vietne. Pieejams www.lvs.lv 2. Latvijas Kvalitātes asociācijas vietne. Pieejams www.lka.lv 3. Goetsch D. L., Davis S. B. Total Quality Handbook. Oxford: Clarendon Press, 1998. 320 p. 4.Būvizstrādājumu aprites regula 305/2011. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent vai www.em.gov.lv 5. Christdoulou S., Griffis F. H., Barrett L., Okungbowa M. Qualifications-Based Selection (QBS) For the Procurement of Professional Architectural-Engineering (A/E) Services. Brooklyn: USA Polytechnic University.

Периодика и другие источники информации

Žurnāls „Kvalitāte”. ISSN 1407-7671.