Code du cours VadZ1020

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours22.02.2017

Auteur du cours

author

Dace Kaufmane

Manuels

1.Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012., 496 lpp.
2.Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012., 305 lpp.
3.Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: BAT, 2006., 150 lpp.
4.Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2000., 254 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1.Benson V., Davis K. Business information management. Ventus publishing ApS, 2008., 83 p.
2.Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga: Organization development Academy, 2008., 328 lpp.
3.Дафт Р. Менеджмент. . Москва: СПб Питер 2002. 829 с. 2007.g. ir LLU SOHU Metodiskais kabinets -
4.Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes Apgāds, 2007., 264 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1.Kapitāls, 2018, Nr.1 (janvāris). Rīga: SIA BIG Media. ISSN 1407-2505
2.Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnāls [tiešsaiste] [skatīts 22.10.2018]. ISSN 1691-1598. Pieejams: http://www.saimnieks.lv/publikacijas/Saimnieks_LV/
3.Forbes, 2018, Nr. 75. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018