Kurs-Code VadZ1020

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)22.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dace Kaufmane

Vorkenntnisse

Ekon2130,

Psih4001,

Soci2036,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1.Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 496 lpp.
2.Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 305 lpp.
3.Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: BAT, 2006. 150 lpp.
4.Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2000. 254 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Benson V., Davis K. Business information management. Ventus publishing ApS, 2008., 83p
2. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga: Organization development Academy, 2008., 328 lpp
3. Дафт Р. Менеджмент. . Москва: СПб Питер 2002 829 с.
4. Ešenvalde I. PārmaiņuvadībaRīga: JāņaRozesApgāds, 2007., 264lpp

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Kapitāls, 2018, Nr.1 (janvāris).Rīga: SIA BIG Media. ISSN 1407-2505
2. Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnāls[tiešsaiste](skatīts 22.10.2018)Pieejams: http://www.saimnieks.lv/publikacijas/Saimnieks_LV/
3. Forbes, 2018, Nr. 75. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018