Code du cours PārZP020

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant80

Date de l'approbation du cours19.02.2014

Auteurs du cours

author

Evita Straumīte

author

Sanita Sazonova

author

Mārtiņš Šabovics

Manuels

S.Kampuse, D.Kļava, T.Ķince, Muižniece–Brasava, asoc. E.Straumīte, J.Zagorska Metodiskie norādījumi prakšu īstenošanai pārtikas tehnoloģijas fakultātē Jelgava LLU 2020, 24 lpp.;

LLU Studiju nolikums - www.llu.lv (pieejams elektroniskā veidā LLU mājas lapā sadaļā Studijas – Studijas reglamentējošie dokumenti)

Ouvrages supplémentaires

1. LLU Satversme. Atbildīgā par izdevumu T.Dmitrijeva. Jelgava: LLU, 1998. 29 lpp. 2. Informācija par studiju kredītu (http://www.llu.lv/?ri=355) un studējošā kredītu (http://www.llu.lv/?ri=309)