Код курса PārZP020

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Количество часов самостоятельной работы студента80

Дата утвеждения курса19.02.2014

Разработчики курса

author

Evita Straumīte

author

Sanita Sazonova

author

Mārtiņš Šabovics

Учебная литературa

S.Kampuse, D.Kļava, T.Ķince, Muižniece–Brasava, asoc. E.Straumīte, J.Zagorska Metodiskie norādījumi prakšu īstenošanai pārtikas tehnoloģijas fakultātē Jelgava LLU 2020, 24 lpp.;

LLU Studiju nolikums - www.llu.lv (pieejams elektroniskā veidā LLU mājas lapā sadaļā Studijas – Studijas reglamentējošie dokumenti)

Дополнительная литература

1. LLU Satversme. Atbildīgā par izdevumu T.Dmitrijeva. Jelgava: LLU, 1998. 29 lpp. 2. Informācija par studiju kredītu (http://www.llu.lv/?ri=355) un studējošā kredītu (http://www.llu.lv/?ri=309)