Code du cours PārZ4064

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours26.02.2020

Auteur du cours

author

Ilze Beitāne

Connaissances de base

Citi4027,

Ekon4078,

Ekon4080,

PārZ3046,

VadZ2046,

VadZ4082,

Manuels

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai [tiešsaiste] [skatīts 13.02.2020.]. Sastādīti I.Milleres un I.Beitānes vadībā. Jelgava: LLU, 2018. 25 lpp. Pieejams: http://www.ptf.llu.lv/lv/studiju-dokumenti-un-veidlapas
http://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/files/lapas/MET%20NOR%20bakalaura%20darbam_2018.pdf
2. Hofmanis D. K. Prezentācija un moderācija: efektīva komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. /Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp.
3. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu: humanitārās zinātnes. / Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.