Code du cours BūvZ3111

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences20

Nombre de travaux pratiques et des séminaires12

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours17.06.2014

Auteur du cours

author

Andris Šteinerts

Connaissances de base

BūvZ2047,

Manuels

1. Noviks J. Būvdarbi I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999.
2. Noviks J. Būvdarbi II. Mūrnieku darbi. Rīga: Jurģi, 2000.
3. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 304 lpp.
4. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 310-99 "Darbu veikšanas projekts" www.likumi.lv; www.em.gov.lv
2. Standarts LVS EN 1990 "Eirokodekss. Būvkonstrukciju projektēšanas pamatprincipi"

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem.Rīga, Lilita
2. Praktiskā būvniecība Rāmava, Ķekavas pag. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.