Course code BūvZ3111

Credit points 2

Construction Process Technology I

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures20

Number of hours for seminars and practical classes12

Independent study hours48

Date of course confirmation17.06.2014

Responsible UnitDepartment of Architecture and Building

Course developer

author Arhitektūras un būvniecības katedra

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Prior knowledge

BūvZ2047, Building Materials

Course abstract

Study course gives knowledge about planning and technological documentation of construction site processes. Calculation of labor input of construction process. The main principles construction site production processes - arrangement of construction site, logistic processes, production of excavation works, drilling works and pile works. Planning of construction site production.

Learning outcomes and their assessment

By completion of the subject the students shall have:
knowledge on main principles of the main construction site processes and drafting of management plan of construction process, to be informed on regulations of construction activities, as well as to be able to calculate labor input for separate processes and read the technological documentation of construction process.

Compulsory reading

1. Noviks J. Būvdarbi I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999.
2. Noviks J. Būvdarbi II. Mūrnieku darbi. Rīga: Jurģi, 2000.
3. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 304 lpp.
4. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.

Further reading

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 310-99 "Darbu veikšanas projekts" www.likumi.lv; www.em.gov.lv
2. Standarts LVS EN 1990 "Eirokodekss. Būvkonstrukciju projektēšanas pamatprincipi"

Periodicals and other sources

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem.Rīga, Lilita
2. Praktiskā būvniecība Rāmava, Ķekavas pag. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.