Atpakaļ

G0335 Būvniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas grupas 1 2
Inženierģeodēzija (mācību prakse) 20.05.2024. - 09.06.2024.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
26.02.2024-21.04.2024
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Pundurs Einārs
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-28.04.2024
1.1.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-28.04.2024
1.2.
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Prakt.darbi
2 gr.
26.02.2024-21.04.2024
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate1022 Matemātika II Bt Eksāmens
03.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.30 - 11.00
Levicka Anna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
26.02.2024-21.04.2024
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Pundurs Einārs
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Prakt.darbi
1 gr.
26.02.2024-21.04.2024
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Eksāmens
07.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.30 - 11.30
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-28.04.2024
1.1.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-28.04.2024
1.2.
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Lab.darbi
2 gr.
26.02.2024-21.04.2024
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
29.01.2024-14.04.2024
Lekc./pr.d.
Levicka Anna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Eksāmens
10.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 13.00
Veinbergs Valdis
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Eksāmens
17.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.30 - 10.15
Pundurs Einārs
10.30-11.15 BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
29.01.2024-28.04.2024
Veinbergs Valdis
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ2005 Hidraulika Bt Lab.darbi
1 gr.
26.02.2024-21.04.2024
1.1.
Ieviņa Daina
111. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Eksāmens
07.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.30 - 11.30
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.1.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
2 gr.
29.01.2024-28.04.2024
Zeidmane Anda
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.2.
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
29.01.2024-28.04.2024
Lekc./pr.d.
Levicka Anna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Eksāmens
10.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 13.00
Veinbergs Valdis
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
29.01.2024-28.04.2024
Veinbergs Valdis
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ2005 Hidraulika Bt Lab.darbi
1 gr.
26.02.2024-21.04.2024
1.2.
Ieviņa Daina
111. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-28.04.2024
1.1.
Zeidmane Anda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-28.04.2024
1.2.
Gedzurs Aleksejs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-28.04.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-29.01.2024-10.03.2024
Zeidmane Anda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-29.01.2024-10.03.2024
Zeidmane Anda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
29.01.2024-28.04.2024
Lekc./pr.d.
Levicka Anna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Eksāmens
10.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 13.00
Veinbergs Valdis
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
Veinbergs Valdis
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-29.01.2024-10.03.2024
Veinbergs Valdis, Pinkovskis Edgars
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lekcija
29.01.2024-28.04.2024
Lekc./pr.d.
Plūme Imants
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-10.03.2024
1.1.
Zeidmane Anda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-29.01.2024-10.03.2024
1.2.
Zeidmane Anda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-29.01.2024-10.03.2024
1.1.
Gedzurs Aleksejs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-10.03.2024
1.2.
Gedzurs Aleksejs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-28.04.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
1 gr.
29.01.2024-28.04.2024
Zeidmane Anda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
2 gr.
26.02.2024-21.04.2024
Valujeva Kristīne
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
29.01.2024-28.04.2024
Lekc./pr.d.
Levicka Anna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Eksāmens
10.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 13.00
Veinbergs Valdis
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-28.04.2024
Veinbergs Valdis, Pinkovskis Edgars
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lekcija
1.ned.-29.01.2024-10.03.2024
Lekc./pr.d.
Plūme Imants
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-28.04.2024
1.2.
Zeidmane Anda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-28.04.2024
1.1.
Gedzurs Aleksejs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1 gr.
26.02.2024-21.04.2024
Valujeva Kristīne
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate1022 Matemātika II Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
Levicka Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
Levicka Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-28.04.2024
Pinkovskis Edgars
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Zeidmane Anda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-28.04.2024
Zeidmane Anda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-29.01.2024-10.03.2024
Pinkovskis Edgars
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Zeidmane Anda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-29.01.2024-10.03.2024
Zeidmane Anda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-29.01.2024-10.03.2024
Gedzurs Aleksejs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-28.04.2024
Gedzurs Aleksejs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Nodarbības, kurām nav norādīts laiks
Kurss Pasniedzējs Telpa
Mate1022 Matemātika II [Latviešu] Bt Eksāmens
Eksāmena laiks: plkst. 9.30 - 11.00, 218.aud.Pilī
Levicka Anna