Atpakaļ

G0333 Ainavu arhitektūra un plānošana [2 gadi] Profesionālā maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
25.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
29.01.2024
G0332(PLK)

Skujāne Daiga
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
26.02.2024
G0332(PLK)

Skujāne Daiga
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
08.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
07.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
14.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
21.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
04.04.2024
G0332(PLK)

Vugule Kristīne
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
28.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
15.02.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
22.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
02.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
09.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
16.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
23.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
22.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
01.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
15.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
08.03.2024
G0332(PLK)

Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
05.04.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
03.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
10.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
17.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
24.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
02.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
09.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
16.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
23.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
06.04.2024
Skujāne Daiga
09.30-10.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
25.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
29.01.2024
G0332(PLK)

Skujāne Daiga
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
26.02.2024
G0332(PLK)

Skujāne Daiga
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
08.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
07.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
14.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
21.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
04.04.2024
G0332(PLK)

Vugule Kristīne
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
28.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
15.02.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
22.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
02.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
09.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
16.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
23.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
22.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
01.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
15.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
08.03.2024
G0332(PLK)

Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
05.04.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
03.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
10.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
17.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
24.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
02.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
09.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
16.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
23.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
06.04.2024
Skujāne Daiga
10.30-11.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
25.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
29.01.2024
G0332(PLK)

Skujāne Daiga
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
26.02.2024
G0332(PLK)

Skujāne Daiga
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
07.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
04.04.2024
G0332(PLK)

Vugule Kristīne
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
28.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
08.02.2024
G0332(PLK)

Ņitavska Natalija
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
15.02.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
22.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
14.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
21.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
02.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
09.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
16.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
23.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
22.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
01.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
15.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
08.03.2024
G0332(PLK)

Ņitavska Natalija
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
05.04.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
03.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
10.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
17.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
24.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
02.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
09.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
16.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
23.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
06.04.2024
Skujāne Daiga
11.30-12.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
25.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
29.01.2024
G0332(PLK)

Skujāne Daiga
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
26.02.2024
G0332(PLK)

Skujāne Daiga
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lab.darbi
07.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
28.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
08.02.2024
G0332(PLK)

Ņitavska Natalija
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
22.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
14.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
21.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
02.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
09.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
16.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
23.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
22.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
01.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
15.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
08.03.2024
G0332(PLK)

Ņitavska Natalija
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
05.04.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
03.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
10.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
17.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
24.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
02.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
09.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
16.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
23.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
12.30-13.15 Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
29.01.2024
G0332(PLK)

Skujāne Daiga
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
26.02.2024
G0332(PLK)

Skujāne Daiga
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lab.darbi
07.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
28.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
08.02.2024
G0332(PLK)

Ņitavska Natalija
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
15.02.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
22.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
14.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
21.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
16.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
22.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
15.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
08.03.2024
G0332(PLK)

Ņitavska Natalija
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lab.darbi
05.04.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
03.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
24.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
09.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
23.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
06.04.2024
Ņitavska Natalija
13.30-14.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
25.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
29.01.2024
G0332(PLK)

Skujāne Daiga
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
26.02.2024
G0332(PLK)

Skujāne Daiga
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lab.darbi
07.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
28.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lekcija
08.02.2024
G0332(PLK)

Ņitavska Natalija
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
15.02.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
21.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
16.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
22.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
02.02.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
09.02.2024
G0332(PLK)

Īle Una
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
01.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
15.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
08.03.2024
G0332(PLK)

Ņitavska Natalija
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lab.darbi
05.04.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
03.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
24.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
02.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
09.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
16.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
10.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
17.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
23.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
06.04.2024
Ņitavska Natalija
14.30-15.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
25.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
29.01.2024
G0332(PLK)

Skujāne Daiga
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
15.02.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
14.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
21.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
23. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
02.02.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
09.02.2024
G0332(PLK)

Īle Una
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
08.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
01.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lab.darbi
05.04.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
02.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
16.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
10.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
17.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
06.04.2024
Ņitavska Natalija
15.30-16.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
25.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
26.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
04.04.2024
G0332(PLK)

Vugule Kristīne
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
07.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
08.02.2024
G0332(PLK)

Ņitavska Natalija
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
15.02.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
14.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
02.02.2024
G0332(PLK)

Ņitavska Natalija
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
09.02.2024
G0332(PLK)

Īle Una
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
16.02.2024
G0332(PLK)

Vugule Kristīne
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
08.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
01.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lab.darbi
15.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lab.darbi
02.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
16.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
10.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
17.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
06.04.2024
Spāģe Aiga
16.30-17.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
25.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
26.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
04.04.2024
G0332(PLK)

Vugule Kristīne
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
07.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
08.02.2024
G0332(PLK)

Ņitavska Natalija
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
14.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
02.02.2024
G0332(PLK)

Ņitavska Natalija
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
16.02.2024
G0332(PLK)

Vugule Kristīne
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
08.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
01.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lab.darbi
15.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
16.03.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
10.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
17.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
06.04.2024
Spāģe Aiga
17.30-18.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Lekcija
26.02.2024
G0332(PLK)

Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
04.04.2024
G0332(PLK)

Vugule Kristīne
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Prakt.darbi
07.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Prakt.darbi
08.02.2024
G0332(PLK)

Ņitavska Natalija
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5051 Pētniecisko darbu pamati A Lab.darbi
14.03.2024
G0332(PLK)

Spāģe Aiga
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
02.02.2024
G0332(PLK)

Ņitavska Natalija
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lekcija
16.02.2024
G0332(PLK)

Vugule Kristīne
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi5050 Ainavu arhitektūras teorija A Lab.darbi
15.03.2024
G0332(PLK)

Markova Madara
21. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
18.30-19.15 Arhi5055 Ilgtspējīga ainavu attīstība A Prakt.darbi
04.04.2024
G0332(PLK)

Vugule Kristīne
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22