Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Visas apakšprog. Bizvad-Biznesa vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
09.09.2023
30.09.2023
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
16.09.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
09.09.2023
30.09.2023
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
16.09.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
07.10.2023
Lēnerts Arnis
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
09.09.2023
30.09.2023
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
16.09.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
07.10.2023
Lēnerts Arnis
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
09.09.2023
30.09.2023
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
16.09.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
16.09.2023
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Eksāmens
07.10.2023
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
09.09.2023
23.09.2023
30.09.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
08.09.2023
29.09.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
15.09.2023
22.09.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Eksāmens
06.10.2023
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
16.09.2023
23.09.2023
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Eksāmens
07.10.2023
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
09.09.2023
30.09.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
08.09.2023
29.09.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
15.09.2023
22.09.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Eksāmens
06.10.2023
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
16.09.2023
23.09.2023
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
09.09.2023
30.09.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
06.10.2023
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
08.09.2023
29.09.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
15.09.2023
22.09.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
23.09.2023
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
09.09.2023
30.09.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
06.10.2023
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
08.09.2023
22.09.2023
29.09.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
15.09.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
06.10.2023
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
22.09.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
08.09.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
06.10.2023
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
22.09.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
08.09.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3104 E-komercija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
22.09.2023
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
08.09.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
08.09.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18