Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pārtikas produktu un dzērienu iepakošana A.Ķeķe Otr.17.10. 08:30-10:15 lekcija attālināti
Pārtikas produktu un dzērienu iepakošana S.Muižniece-Brasava Cet..19.10. 09:30-12:15 lekcija attālināti
Pārtikas sensorā novērtēšana E.Straumīte, Cet. 26.10.13:30-16:15 PTF 217./224.telpa lab.darbi
Pārtikas produktu un dzērienu iepakošana S.Muižniece-Brasava, Pk. 03.11.08:30-13:15 PTF 120.telpa, lab.darbi
Pārtikas produktu un dzērienu iepakošana S.Muižniece-Brasava, Cet. 02.11.14:30-17:15 PTF 120.telpa, lab.darbi
Pārtikas produktu un dzērienu iepakošana A.Ķeķe, Otr. 07.11. 08:30-12:15 262.pils, lab.darbi
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
23.10.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
30.10.2023
Ciproviča Inga
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
06.11.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Lekcija
24.10.2023
Ozola Liene
115. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Lekcija
31.10.2023
Ozola Liene
115. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
25.10.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
26.10.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
02.11.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
10.11.2023
Grāmatiņa Ilze
131. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
09.30-10.15 PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
23.10.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
30.10.2023
Ciproviča Inga
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
06.11.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Lekcija
24.10.2023
Ozola Liene
115. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Lekcija
31.10.2023
Ozola Liene
115. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
25.10.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
26.10.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
02.11.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
10.11.2023
Grāmatiņa Ilze
131. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
10.30-11.15 PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
23.10.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
30.10.2023
Ciproviča Inga
134. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
06.11.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Prakt.darbi
24.10.2023
Ozola Liene
115. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Prakt.darbi
31.10.2023
Ozola Liene
115. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
25.10.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
26.10.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
02.11.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lab.darbi
27.10.2023
Straumīte Evita
217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
10.11.2023
Grāmatiņa Ilze
131. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
11.30-12.15 PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
23.10.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
30.10.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
06.11.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Prakt.darbi
24.10.2023
Ozola Liene
115. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Prakt.darbi
31.10.2023
Ozola Liene
115. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lab.darbi
25.10.2023
Straumīte Evita
217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Lekcija
01.11.2023
Ozola Liene
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Lekcija
08.11.2023
Ozola Liene
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lekcija
20.10.2023
Lekcija attālināti, BBB formā
Straumīte Evita

PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lab.darbi
27.10.2023
Straumīte Evita
217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
10.11.2023
Grāmatiņa Ilze
131. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
12.30-13.15 PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lekcija
16.10.2023
Lekcija attālināti, BBB formā
Straumīte Evita

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
23.10.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
30.10.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
06.11.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
17.10.2023
Lekcija attālināti BBB formā
Grāmatiņa Ilze

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
24.10.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
31.10.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
07.11.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lekcija
18.10.2023
Lekcija attālināti, BBB formā
Straumīte Evita

PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lab.darbi
25.10.2023
Straumīte Evita
217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Lekcija
01.11.2023
Ozola Liene
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Lekcija
08.11.2023
Ozola Liene
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
19.10.2023
Lekcija attālināti BBB formā
Grāmatiņa Ilze
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lekcija
20.10.2023
Lekcija attālināti, BBB formā
Straumīte Evita

PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lab.darbi
27.10.2023
Straumīte Evita
217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Eksāmens
10.11.2023
Grāmatiņa Ilze
131. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22
13.30-14.15 PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lekcija
16.10.2023
Lekcija attālināti, BBB formā
Straumīte Evita

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
23.10.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
30.10.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
06.11.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
17.10.2023
Lekcija attālināti BBB formā
Grāmatiņa Ilze

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
24.10.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
31.10.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
07.11.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lekcija
18.10.2023
Lekcija attālināti, BBB formā
Straumīte Evita

PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lab.darbi
25.10.2023
Straumīte Evita
217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Prakt.darbi
01.11.2023
Ozola Liene
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Prakt.darbi
08.11.2023
Ozola Liene
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
19.10.2023
Lekcija attālināti BBB formā
Grāmatiņa Ilze

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Eksāmens
09.11.2023
Ciproviča Inga
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lab.darbi
27.10.2023
Straumīte Evita
217. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22, 216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
14.30-15.15 PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lekcija
16.10.2023
Lekcija attālināti, BBB formā
Straumīte Evita

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
23.10.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
30.10.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
06.11.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
17.10.2023
Lekcija attālināti BBB formā
Grāmatiņa Ilze

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
24.10.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
31.10.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
07.11.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana Bp Lekcija
18.10.2023
Lekcija attālināti, BBB formā
Straumīte Evita

PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
25.10.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Prakt.darbi
01.11.2023
Ozola Liene
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4055 Pārtikas kvalitātes vadīšana Bv Prakt.darbi
08.11.2023
Ozola Liene
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
19.10.2023
Lekcija attālināti BBB formā
Grāmatiņa Ilze

PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
09.11.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
15.30-16.15 PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
17.10.2023
Lekcija attālināti BBB formā
Grāmatiņa Ilze

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
24.10.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
31.10.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lab.darbi
07.11.2023
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
25.10.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
01.11.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
08.11.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
19.10.2023
Lekcija attālināti BBB formā
Grāmatiņa Ilze

PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
09.11.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
16.30-17.15 PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
17.10.2023
Lekcija attālināti BBB formā
Grāmatiņa Ilze
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
25.10.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
01.11.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ4029 Piens, tā pārstrāde Bp Lekcija
08.11.2023
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lekcija
19.10.2023
Lekcija attālināti BBB formā
Grāmatiņa Ilze

PārZ3072 Zivis, to pārstrāde Bp Lab.darbi
09.11.2023
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22