Atpakaļ

G0336 Ģeoinformātika un tālizpēte Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
3-sem.
20.10.2023. plkst. 12:30 Ievadlekcija MF 22
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ3156 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras Bp Lekcija
01.12.2023
15.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lekcija
09.09.2023
21.10.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lab.darbi
02.12.2023
16.12.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

InfT3044 Programmēšanas pamati Bt Lekcija
23.09.2023
07.10.2023
04.11.2023
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 BūvZ3156 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras Bp Lekcija
01.12.2023
15.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lekcija
09.09.2023
21.10.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lab.darbi
02.12.2023
16.12.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

InfT3044 Programmēšanas pamati Bt Lekcija
23.09.2023
07.10.2023
04.11.2023
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 BūvZ3156 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras Bp Lab.darbi
01.12.2023
15.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lekcija
09.09.2023
21.10.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lab.darbi
02.12.2023
16.12.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

InfT3044 Programmēšanas pamati Bt Lekcija
23.09.2023
07.10.2023
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT3044 Programmēšanas pamati Bt Prakt.darbi
04.11.2023
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 BūvZ3156 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras Bp Lab.darbi
01.12.2023
15.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lekcija
09.09.2023
21.10.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lab.darbi
02.12.2023
16.12.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

InfT3044 Programmēšanas pamati Bt Prakt.darbi
23.09.2023
07.10.2023
04.11.2023
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lekcija
09.09.2023
21.10.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lab.darbi
02.12.2023
16.12.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

InfT3044 Programmēšanas pamati Bt Prakt.darbi
23.09.2023
07.10.2023
04.11.2023
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 BūvZ3155 Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums Bp Lekcija
08.09.2023
06.10.2023
03.11.2023
17.11.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3156 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras Bp Lekcija
22.09.2023
20.10.2023
01.12.2023
15.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lab.darbi
02.12.2023
16.12.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

InfT3044 Programmēšanas pamati Bt Prakt.darbi
23.09.2023
07.10.2023
04.11.2023
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 BūvZ3155 Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums Bp Lekcija
08.09.2023
06.10.2023
03.11.2023
17.11.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3156 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras Bp Lekcija
22.09.2023
20.10.2023
01.12.2023
15.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lekcija
09.09.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lekcija
21.10.2023
Skudra Rinalds Jānis
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3044 Programmēšanas pamati Bt Prakt.darbi
23.09.2023
07.10.2023
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 BūvZ3155 Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums Bp Lekcija
08.09.2023
06.10.2023
03.11.2023
17.11.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3156 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras Bp Lekcija
22.09.2023
20.10.2023
01.12.2023
15.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3163 Kartogrāfija Bt Lekcija
09.09.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lekcija
02.12.2023
16.12.2023
Skudra Rinalds Jānis
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lekcija
21.10.2023
04.11.2023
Skudra Rinalds Jānis
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 BūvZ3155 Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums Bp Lab.darbi
08.09.2023
06.10.2023
03.11.2023
17.11.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3156 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras Bp Lab.darbi
22.09.2023
20.10.2023
01.12.2023
15.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lekcija
02.12.2023
16.12.2023
Skudra Rinalds Jānis
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lekcija
23.09.2023
07.10.2023
04.11.2023
Skudra Rinalds Jānis
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lab.darbi
21.10.2023
Skudra Rinalds Jānis
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 BūvZ3155 Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums Bp Lab.darbi
08.09.2023
06.10.2023
03.11.2023
17.11.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3156 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras Bp Lab.darbi
22.09.2023
20.10.2023
01.12.2023
15.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lekcija
23.09.2023
07.10.2023
Skudra Rinalds Jānis
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lab.darbi
02.12.2023
16.12.2023
Skudra Rinalds Jānis
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lab.darbi
21.10.2023
04.11.2023
Skudra Rinalds Jānis
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 BūvZ3155 Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums Bp Lab.darbi
08.09.2023
06.10.2023
03.11.2023
17.11.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3156 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras Bp Lab.darbi
22.09.2023
20.10.2023
01.12.2023
15.12.2023
Bergmanis Ivars
303. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lab.darbi
02.12.2023
16.12.2023
Skudra Rinalds Jānis
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lab.darbi
23.09.2023
07.10.2023
04.11.2023
Skudra Rinalds Jānis
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
19.30-20.15 InfT3045 Datoru un datorsistēmu uzbūve Bt Lab.darbi
23.09.2023
07.10.2023
Skudra Rinalds Jānis
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2