Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Diplomprojekts specialitātē 06.03.2023. - 28.05.2023
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./pr.d.
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./pr.d.
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./pr.d.
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./pr.d.
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./pr.d.
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./pr.d.
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./pr.d.
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./pr.d.
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0330(PLK)

Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0330(PLK)

Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0330(PLK)

Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
30.01.2023-26.02.2023
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
Lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
30.01.2023-26.02.2023
G0330(PLK)

Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11