Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs
Ievadlekcija pie dekānes D. Siliņas LF Nepilna laika 5. kursa studentiem, 27.02.2023., Plkst. 09:30, Pils, Lielā iela 2, 123. auditorija
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
28.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
07.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
09.30-10.15 LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
28.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
07.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
02.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Degola Lilija
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
27.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Degola Lilija
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
06.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Degola Lilija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
28.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
07.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Kampuss Kaspars
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
02.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Degola Lilija
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
27.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Degola Lilija
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
06.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Degola Lilija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
28.02.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks Strazdu ielā 1.
Kampuss Kaspars

LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
07.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks Strazdu ielā 1.
Kampuss Kaspars
LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
02.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Degola Lilija
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
06.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Kampuss Kaspars
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
06.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Kampuss Kaspars
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
28.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Degola Lilija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
02.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks Strazdu ielā 1.
Kampuss Kaspars
14.30-15.15 LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
06.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Kampuss Kaspars
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
28.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Degola Lilija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
02.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks Strazdu ielā 1.
Kampuss Kaspars
15.30-16.15 LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
06.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Kampuss Kaspars
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4097 Dzīvnieku ēdināšana Bp Lekcija
Lauk a.prg.
28.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Degola Lilija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
02.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks Strazdu ielā 1.
Kampuss Kaspars
16.30-17.15 LauZ3087 Dārzkopība Bp Lekcija
Lauk a.prg.
02.03.2023
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks Strazdu ielā 1.
Kampuss Kaspars