Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs
Ievadlekcija pie dekānes D. Siliņas LF Nepilna laika 2. kursa studentiem, 06.02.2023., Plkst. 09:30, Pils, Lielā iela 2, 227. auditorija
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
07.02.2023
Kārkliņš Aldis
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
14.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
21.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
08.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Aplociņa Elita
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
17.02.2023
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
10.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
24.03.2023
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
31.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
07.02.2023
Kārkliņš Aldis
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
14.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
21.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Eksāmens
Darz, Lauk a.prg.
28.03.2023
Kārkliņš Aldis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
08.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Aplociņa Elita
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
09.02.2023
Misule Madara
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
09.02.2023
Ruska Diāna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
16.02.2023
Misule Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
16.02.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
30.03.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
17.02.2023
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
10.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
24.03.2023
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
31.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
06.02.2023
Gaile Zinta
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
06.02.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
07.02.2023
Kārkliņš Aldis
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
14.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
21.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Eksāmens
Darz, Lauk a.prg.
28.03.2023
Kārkliņš Aldis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
08.02.2023
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
08.02.2023
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
09.02.2023
Misule Madara
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
09.02.2023
Ruska Diāna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
16.02.2023
Misule Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
16.02.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
30.03.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
17.02.2023
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
10.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
24.03.2023
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
31.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
06.02.2023
Gaile Zinta
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
06.02.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
14.02.2023
Gaile Zinta
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
14.02.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
07.02.2023
Kārkliņš Aldis
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
21.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
28.03.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
08.02.2023
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
08.02.2023
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
09.02.2023
Misule Madara
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
09.02.2023
Ruska Diāna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
16.02.2023
Misule Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
16.02.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
23.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
30.03.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
17.02.2023
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
10.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
24.03.2023
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
31.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
06.02.2023
Gaile Zinta
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
06.02.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
14.02.2023
Gaile Zinta
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
14.02.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
07.02.2023
Kārkliņš Aldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
21.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
28.03.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
28.03.2023
Misule Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
08.02.2023
Kārkliņš Aldis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
29.03.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
09.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
16.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
23.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
17.02.2023
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
10.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
24.03.2023
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
31.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
06.02.2023
Gaile Zinta
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
06.02.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
20.03.2023
Nodarbība notiks 15.lab., Pils, Lielā iela 2
Skutele Kristiāna
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
21.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
28.03.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
28.03.2023
Misule Madara
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
08.02.2023
Kārkliņš Aldis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
22.03.2023
Misule Madara
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
29.03.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
09.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
16.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
23.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
17.02.2023
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
10.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
24.03.2023
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
20.03.2023
Nodarbība notiks 15.lab., Pils, Lielā iela 2
Skutele Kristiāna
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
21.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
08.02.2023
Kārkliņš Aldis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
22.03.2023
Misule Madara
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
29.03.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
09.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
16.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
23.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
17.02.2023
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
10.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
24.03.2023
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
20.03.2023
Nodarbība notiks 15.lab., Pils, Lielā iela 2
Skutele Kristiāna
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
21.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
08.02.2023
Kārkliņš Aldis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
22.03.2023
Misule Madara
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
29.03.2023
Ruska Diāna
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
09.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
16.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
23.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
17.02.2023
Skutele Kristiāna
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
10.02.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Kūlupa Vizma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
24.03.2023
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
20.03.2023
Nodarbība notiks 15.lab., Pils, Lielā iela 2
Skutele Kristiāna
LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
08.02.2023
Kārkliņš Aldis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
22.03.2023
Misule Madara
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Lekcija
23.03.2023
Lekcija/Praktiskais darbs.
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2