Atpakaļ

G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lekcija
05.09.2022-11.09.2022
21.11.2022-25.12.2022
.
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lekcija
21.11.2022-25.12.2022
lekc./lab.d.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3025 Darbmašīnu vadības sistēmas Bp Lekcija
05.09.2022-11.09.2022
21.11.2022-25.12.2022
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4041 Mašīnbūves tehnoloģija II Bp Lekcija
05.09.2022-11.09.2022
21.11.2022-25.12.2022
Galiņš Jānis
216. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lekcija
05.09.2022-11.09.2022
21.11.2022-25.12.2022
.
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lekcija
21.11.2022-25.12.2022
lekc./lab.d.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3025 Darbmašīnu vadības sistēmas Bp Lekcija
05.09.2022-11.09.2022
21.11.2022-25.12.2022
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4041 Mašīnbūves tehnoloģija II Bp Lekcija
05.09.2022-11.09.2022
21.11.2022-25.12.2022
Galiņš Jānis
216. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lekcija
05.09.2022-11.09.2022
21.11.2022-25.12.2022
lekc./lab.d.
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lekcija
21.11.2022-25.12.2022
lekc./lab.d.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3025 Darbmašīnu vadības sistēmas Bp Lekcija
05.09.2022-11.09.2022
21.11.2022-25.12.2022
lekc./lab.d.
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4041 Mašīnbūves tehnoloģija II Bp Lekcija
05.09.2022-11.09.2022
21.11.2022-25.12.2022
lekc./lab.d.
Galiņš Jānis
216. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lab.darbi
05.09.2022-11.09.2022
21.11.2022-25.12.2022
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lekcija
22.11.2022
lekc./lab.d.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3025 Darbmašīnu vadības sistēmas Bp Lab.darbi
05.09.2022-11.09.2022
21.11.2022-25.12.2022
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4041 Mašīnbūves tehnoloģija II Bp Lab.darbi
05.09.2022-11.09.2022
21.11.2022-25.12.2022
Galiņš Jānis
216. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lab.darbi
05.09.2022-11.09.2022
21.11.2022-25.12.2022
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3025 Darbmašīnu vadības sistēmas Bp Lab.darbi
05.09.2022-11.09.2022
21.11.2022-25.12.2022
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4041 Mašīnbūves tehnoloģija II Bp Prakt.darbi
05.09.2022-11.09.2022
21.11.2022-25.12.2022
Galiņš Jānis
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 LauZ4187 Lauksaimniecības tehnika Bp Lab.darbi
12.12.2022-25.12.2022
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3025 Darbmašīnu vadības sistēmas Bp Lab.darbi
12.12.2022-25.12.2022
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4041 Mašīnbūves tehnoloģija II Bp Prakt.darbi
21.11.2022-04.12.2022
Galiņš Jānis
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5