Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lekcija
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lekcija
05.09.2022-02.10.2022
Ruduks Mārtiņš
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lekcija
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lekcija
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lekcija
05.09.2022-02.10.2022
Ruduks Mārtiņš
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
31.10.2022-25.12.2022
1.1.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lekcija
03.10.2022-30.10.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
2.ned.
Ratkevičs Aivars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lab.darbi
1.2.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lab.darbi
1.1.
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
05.09.2022-02.10.2022
1.1.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
03.10.2022-25.12.2022
1.1.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
Ratkevičs Aivars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lab.darbi
1.1.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lab.darbi
1.2.
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
05.09.2022-02.10.2022
1.1.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
03.10.2022-25.12.2022
1.1.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
1.1.
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lekcija
05.09.2022-16.10.2022
Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lab.darbi
1.1.
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
05.09.2022-02.10.2022
1.2.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
03.10.2022-25.12.2022
1.2.
Ribkinska Liāna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Prakt.darbi
05.09.2022-16.10.2022
Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lab.darbi
1.1.
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
05.09.2022-02.10.2022
1.2.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
03.10.2022-25.12.2022
1.2.
Ribkinska Liāna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
1.2.
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lab.darbi
1.2.
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
31.10.2022-25.12.2022
1.2.
Ribkinska Liāna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
05.09.2022-30.10.2022
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lab.darbi
1.2.
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lab.darbi
1.ned.-05.09.2022-30.10.2022
1.1.
Sergejeva Natālija
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lab.darbi
2.ned.-05.09.2022-30.10.2022
1.2.
Sergejeva Natālija
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19