Atpakaļ

G0519 Mežzinātne Maģistra
Pilna laika
2-sem. 4-sem.
Visas apakšprog. MEM-Meža ekoloģija un mežkopība MEP-Meža ekonomika un politika
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
11.03.2022
Vieslektors I. Rove
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
18.03.2022
Vieslektors I. Rove
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
25.03.2022
Vieslektors M. Gūtmanis
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
29.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
06.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
13.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
11.02.2022
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Sisenis Linards

MežZ5007 Pārmitro mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEM a.prg.
25.04.2022-15.05.2022
Lībiete Zane
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
01.04.2022
08.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
22.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
20.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
01.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Prakt.darbi
MEM a.prg.
22.04.2022
20.05.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
18.02.2022
25.02.2022
Liepiņš Kaspars
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
05.03.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
12.03.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
30.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
05.02.2022
Sisenis Linards
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
12.02.2022
Zvirgzdiņa Līga
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5007 Pārmitro mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEM a.prg.
25.04.2022-15.05.2022
Lībiete Zane
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
19.03.2022
Teder Meelis
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
02.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
23.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Prakt.darbi
MEM a.prg.
02.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Prakt.darbi
19.02.2022
26.02.2022
Liepiņš Kaspars
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
21.05.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
11.03.2022
Vieslektors I. Rove
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
18.03.2022
Vieslektors I. Rove
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
25.03.2022
Vieslektors M. Gūtmanis
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
29.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
06.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
13.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
11.02.2022
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Sisenis Linards

MežZ5007 Pārmitro mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEM a.prg.
25.04.2022-15.05.2022
Lībiete Zane
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
01.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
08.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
22.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
20.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
01.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Prakt.darbi
MEM a.prg.
22.04.2022
20.05.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
18.02.2022
25.02.2022
Liepiņš Kaspars
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
05.03.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
12.03.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
30.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
05.02.2022
Sisenis Linards
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
09.04.2022
Nipers Aleksejs
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
12.02.2022
Zvirgzdiņa Līga
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5007 Pārmitro mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEM a.prg.
25.04.2022-15.05.2022
Lībiete Zane
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
19.03.2022
Teder Meelis
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
02.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
23.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Prakt.darbi
MEM a.prg.
02.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Prakt.darbi
19.02.2022
26.02.2022
Liepiņš Kaspars
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
21.05.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
29.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
06.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
13.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
11.02.2022
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Sisenis Linards

MežZ5007 Pārmitro mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEM a.prg.
25.04.2022-15.05.2022
Lībiete Zane
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
08.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
22.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
20.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
01.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Prakt.darbi
MEM a.prg.
22.04.2022
20.05.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
18.02.2022
25.02.2022
Liepiņš Kaspars
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
01.04.2022
Teder Meelis
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
11.03.2022
Vieslektors V. Kalns
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
18.03.2022
Vieslektors I. Stulpāns
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
25.03.2022
Vieslektors E. Linde
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
05.03.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
12.03.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
30.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
05.02.2022
Sisenis Linards
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
09.04.2022
Nipers Aleksejs
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
12.02.2022
Zvirgzdiņa Līga
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5007 Pārmitro mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEM a.prg.
25.04.2022-15.05.2022
Lībiete Zane
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
19.03.2022
Teder Meelis
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
02.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
23.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Prakt.darbi
MEM a.prg.
02.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Prakt.darbi
19.02.2022
26.02.2022
Liepiņš Kaspars
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
21.05.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
04.03.2022
Vieslektors J. Gercāns
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
29.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
06.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
13.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
11.02.2022
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Sisenis Linards

MežZ5007 Pārmitro mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEM a.prg.
25.04.2022-15.05.2022
Lībiete Zane
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
08.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
22.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
20.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
01.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Prakt.darbi
MEM a.prg.
22.04.2022
20.05.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
18.02.2022
25.02.2022
Liepiņš Kaspars
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
01.04.2022
Teder Meelis
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
11.03.2022
Vieslektors V. Kalns
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
18.03.2022
Vieslektors I. Stulpāns
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
25.03.2022
Vieslektors D. Ozola
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
05.03.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
12.03.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
30.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
05.02.2022
Sisenis Linards
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
09.04.2022
Nipers Aleksejs
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
12.02.2022
Zvirgzdiņa Līga
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5007 Pārmitro mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEM a.prg.
25.04.2022-15.05.2022
Lībiete Zane
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
19.03.2022
Teder Meelis
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
02.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
23.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Prakt.darbi
MEM a.prg.
02.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Prakt.darbi
19.02.2022
26.02.2022
Liepiņš Kaspars
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
21.05.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
09.04.2022
Nipers Aleksejs
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
04.03.2022
Vieslektors J. Gercāns
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
29.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
06.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
13.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
11.02.2022
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Nipers Aleksejs

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
04.02.2022
Zvirgzdiņa Līga
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5007 Pārmitro mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEM a.prg.
25.04.2022-15.05.2022
Lībiete Zane
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
01.04.2022
08.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
22.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
20.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
01.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Prakt.darbi
MEM a.prg.
22.04.2022
20.05.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
18.02.2022
25.02.2022
Liepiņš Kaspars
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
18.03.2022
Vieslektors G. Grandāns
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
25.03.2022
Vieslektors D. Ozola
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
05.03.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
12.03.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
30.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
05.02.2022
Sisenis Linards
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
12.02.2022
Zvirgzdiņa Līga
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5007 Pārmitro mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEM a.prg.
25.04.2022-15.05.2022
Lībiete Zane
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
19.03.2022
Teder Meelis
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
02.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
23.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Prakt.darbi
MEM a.prg.
02.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Prakt.darbi
19.02.2022
26.02.2022
Liepiņš Kaspars
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
21.05.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
04.03.2022
Vieslektors J. Gercāns
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEP a.prg.
29.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEP a.prg.
06.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEP a.prg.
13.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
11.02.2022
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Nipers Aleksejs

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
04.02.2022
Zvirgzdiņa Līga
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5007 Pārmitro mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEM a.prg.
25.04.2022-15.05.2022
Lībiete Zane
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
01.04.2022
08.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
22.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
20.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
01.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Prakt.darbi
MEM a.prg.
22.04.2022
20.05.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
18.02.2022
25.02.2022
Liepiņš Kaspars
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
18.03.2022
Vieslektors G. Grandāns
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
25.03.2022
Vieslektors E. Leišavnieks
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
05.03.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEP a.prg.
12.03.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEP a.prg.
30.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
05.02.2022
Sisenis Linards
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
12.02.2022
Zvirgzdiņa Līga
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5007 Pārmitro mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEM a.prg.
25.04.2022-15.05.2022
Lībiete Zane
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
19.03.2022
Teder Meelis
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
02.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
23.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Prakt.darbi
MEM a.prg.
02.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Prakt.darbi
19.02.2022
26.02.2022
Liepiņš Kaspars
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
21.05.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
04.03.2022
Vieslektors J. Gercāns
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEP a.prg.
29.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEP a.prg.
06.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEP a.prg.
13.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
11.02.2022
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Nipers Aleksejs

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
04.02.2022
Zvirgzdiņa Līga
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5007 Pārmitro mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEM a.prg.
25.04.2022-15.05.2022
Lībiete Zane
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
01.04.2022
08.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
22.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
20.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
01.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Prakt.darbi
MEM a.prg.
22.04.2022
20.05.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
18.02.2022
25.02.2022
Liepiņš Kaspars
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
18.03.2022
Vieslektors K. Ansone
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
25.03.2022
Vieslektors E. Leišavnieks
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEP a.prg.
05.03.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEP a.prg.
12.03.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEP a.prg.
30.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
05.02.2022
Sisenis Linards
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
12.02.2022
Zvirgzdiņa Līga
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5007 Pārmitro mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEM a.prg.
25.04.2022-15.05.2022
Lībiete Zane
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
19.03.2022
Teder Meelis
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
02.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
23.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Prakt.darbi
MEM a.prg.
02.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Prakt.darbi
19.02.2022
26.02.2022
Liepiņš Kaspars
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
21.05.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEP a.prg.
29.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEP a.prg.
06.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEP a.prg.
13.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
11.02.2022
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Nipers Aleksejs

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
04.02.2022
Zvirgzdiņa Līga
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5007 Pārmitro mežu apsaimniekošana B Lekcija
MEM a.prg.
25.04.2022-15.05.2022
Lībiete Zane
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
01.04.2022
08.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Lekcija
MEP a.prg.
22.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
20.05.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
01.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Prakt.darbi
MEM a.prg.
22.04.2022
20.05.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
18.02.2022
25.02.2022
Liepiņš Kaspars
42. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
18.03.2022
Vieslektors K. Ansone
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5044 Meža resursu pārvaldība II A Lekcija
25.03.2022
Vieslektors G. Ščepaniks
Zakovics Edvīns
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEP a.prg.
05.03.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEP a.prg.
12.03.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6020 Privāto mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEP a.prg.
30.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
05.02.2022
Sisenis Linards
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ6001 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
12.02.2022
Zvirgzdiņa Līga
28. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5007 Pārmitro mežu apsaimniekošana B Prakt.darbi
MEM a.prg.
25.04.2022-15.05.2022
Lībiete Zane
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
02.04.2022
Vilkriste Lelde
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
23.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Prakt.darbi
MEM a.prg.
02.04.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Prakt.darbi
19.02.2022
26.02.2022
Liepiņš Kaspars
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5045 Meža ekonomika un politika I B Prakt.darbi
MEP a.prg.
19.03.2022
Teder Meelis
46. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ5034 Kokaugu plantācijas B Lekcija
MEM a.prg.
21.05.2022
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11