Atpakaļ

G0506 Mežzinātne Bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ2057 Meža augsnes zinātne A Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3017 Augu fizioloģija A Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Alsiņa Ina
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
Biol3017 Augu fizioloģija A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
1.2.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3084 Meža aizsardzība A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
1.1.
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3084 Meža aizsardzība A Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-27.03.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
MežZ2011 Mežzinība A Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-06.03.2022
Dubrovskis Edgars
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ2057 Meža augsnes zinātne A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-06.03.2022
1.1.
Vāle Jana
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2057 Meža augsnes zinātne A Prakt.darbi
1 gr.
07.03.2022-10.04.2022
1.1.
Vāle Jana
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ3003 Meža selekcija A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-06.03.2022
1.2.
Jansone Baiba
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2011 Mežzinība A Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Dubrovskis Edgars
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 LauZ2057 Meža augsnes zinātne A Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3017 Augu fizioloģija A Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Alsiņa Ina
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
Biol3017 Augu fizioloģija A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
1.2.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3084 Meža aizsardzība A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
1.1.
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3084 Meža aizsardzība A Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-27.03.2022
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
MežZ2011 Mežzinība A Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-17.04.2022
Dubrovskis Edgars
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ2057 Meža augsnes zinātne A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-17.04.2022
1.1.
Vāle Jana
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ3003 Meža selekcija A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-17.04.2022
1.2.
Jansone Baiba
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2011 Mežzinība A Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Dubrovskis Edgars
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 MežZ3003 Meža selekcija A Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Jansons Āris
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
LauZ3084 Meža aizsardzība A Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
Biol3017 Augu fizioloģija A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
1.1.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3084 Meža aizsardzība A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
1.2.
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3084 Meža aizsardzība A Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-27.03.2022
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
MežZ3003 Meža selekcija A Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-17.04.2022
Jansone Baiba
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ2057 Meža augsnes zinātne A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-17.04.2022
1.2.
Vāle Jana
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ2011 Mežzinība A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-17.04.2022
1.1.
Dubrovskis Edgars
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
MežZ2011 Mežzinība A Lekcija
31.01.2022-10.04.2022
Dubrovskis Edgars
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 MežZ3003 Meža selekcija A Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Jansons Āris
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
LauZ3084 Meža aizsardzība A Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
Biol3017 Augu fizioloģija A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
1.1.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3084 Meža aizsardzība A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
1.2.
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3084 Meža aizsardzība A Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-27.03.2022
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
MežZ3003 Meža selekcija A Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-06.03.2022
Jansone Baiba
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ2057 Meža augsnes zinātne A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-06.03.2022
1.2.
Vāle Jana
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2057 Meža augsnes zinātne A Prakt.darbi
1 gr.
07.03.2022-10.04.2022
1.2.
Vāle Jana
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ2011 Mežzinība A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-06.03.2022
1.1.
Dubrovskis Edgars
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 MežZ3003 Meža selekcija A Lekcija
31.01.2022-10.04.2022
Jansons Āris
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 LauZ3084 Meža aizsardzība A Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3084 Meža aizsardzība A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
1.2.
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3084 Meža aizsardzība A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
1.1.
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol3017 Augu fizioloģija A Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-27.03.2022
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ2057 Meža augsnes zinātne A Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-17.04.2022
Vāle Jana
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ3003 Meža selekcija A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-17.04.2022
1.1.
Jansone Baiba
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ2011 Mežzinība A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-17.04.2022
1.2.
Dubrovskis Edgars
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 LauZ3084 Meža aizsardzība A Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ3084 Meža aizsardzība A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
1.2.
Kārkliņa Nameda
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3084 Meža aizsardzība A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-27.03.2022
1.1.
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol3017 Augu fizioloģija A Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-27.03.2022
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ2057 Meža augsnes zinātne A Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-06.03.2022
Vāle Jana
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2057 Meža augsnes zinātne A Prakt.darbi
2 gr.
07.03.2022-17.04.2022
Vāle Jana
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ3003 Meža selekcija A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-06.03.2022
1.1.
Jansone Baiba
36. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

MežZ2011 Mežzinība A Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-06.03.2022
1.2.
Dubrovskis Edgars
32. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 LauZ2057 Meža augsnes zinātne A Prakt.darbi
2 gr.
31.01.2022-10.04.2022
Vāle Jana
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 LauZ2057 Meža augsnes zinātne A Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-31.01.2022-17.04.2022
1.1.
Vāle Jana
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2057 Meža augsnes zinātne A Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-31.01.2022-17.04.2022
1.2.
Vāle Jana
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 LauZ2057 Meža augsnes zinātne A Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-31.01.2022-17.04.2022
1.1.
Vāle Jana
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2057 Meža augsnes zinātne A Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-31.01.2022-17.04.2022
1.2.
Vāle Jana
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2