Atpakaļ

G0335 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas grupas 1 2
Inženierģeodēzija (mācību prakse) 23.05.2022. - 12.06.2022.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
31.01.2022-01.05.2022
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lekcija
31.01.2022-20.02.2022
Lekc./pr.d.
Plūme Imants
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
21.02.2022-27.03.2022
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Sudārs Ritvars
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-01.05.2022
2.2.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Lab.darbi
2 gr.
28.02.2022-01.05.2022
2.1.
Pundurs Einārs
111. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-01.05.2022
Veinbergs Valdis, Ratkevičs Aivars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-28.03.2022-01.05.2022
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-21.03.2022-24.04.2022
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
31.01.2022-01.05.2022
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lekcija
31.01.2022-01.05.2022
Lekc./pr.d.
Plūme Imants
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Sudārs Ritvars
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-01.05.2022
2.2.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Prakt.darbi
1 gr.
28.02.2022-01.05.2022
Pundurs Einārs
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-20.02.2022
Veinbergs Valdis, Ratkevičs Aivars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-28.03.2022-01.05.2022
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-21.03.2022-24.04.2022
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
31.01.2022-01.05.2022
Atslēga Svetlana
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-01.05.2022
2.1.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
1 gr.
31.01.2022-01.05.2022
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Pundurs Einārs
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-31.01.2022-24.04.2022
1.2.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-31.01.2022-24.04.2022
2.2.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Lab.darbi
1 gr.
28.02.2022-01.05.2022
1.1.
Pundurs Einārs
111. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-28.03.2022-01.05.2022
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-21.03.2022-24.04.2022
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
2 gr.
1.ned.-31.01.2022-24.04.2022
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-31.01.2022-24.04.2022
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-31.01.2022-13.03.2022
2.1.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-31.01.2022-13.03.2022
2.2.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
1 gr.
31.01.2022-01.05.2022
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-31.01.2022-24.04.2022
2.1.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
1.ned.-31.01.2022-27.03.2022
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
2.ned.-31.01.2022-24.04.2022
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-01.05.2022
1.2.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Prakt.darbi
2 gr.
28.02.2022-01.05.2022
Pundurs Einārs
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-20.02.2022
Ratkevičs Aivars, Veinbergs Valdis
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Gavare Zanda
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-01.05.2022
2.2.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-01.05.2022
1.2.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-01.05.2022
Ratkevičs Aivars, Veinbergs Valdis
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Gavare Zanda
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-01.05.2022
Gavare Zanda, Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-31.01.2022-24.04.2022
1.1.
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate1022 Matemātika II Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-31.01.2022-24.04.2022
1.1.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-31.01.2022-24.04.2022
1.2.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-01.05.2022
2.1.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-01.05.2022
1.1.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

HidZ2005 Hidraulika Bt Lab.darbi
1 gr.
28.02.2022-01.05.2022
1.2.
Pundurs Einārs
111. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-01.05.2022
Gross Uldis, Gajevskis Antons
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
2 gr.
31.01.2022-01.05.2022
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
1 gr.
31.01.2022-01.05.2022
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-20.02.2022
Gavare Zanda, Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-01.05.2022
1.1.
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
2 gr.
31.01.2022-01.05.2022
2.1.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-31.01.2022-13.03.2022
1.1.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-31.01.2022-13.03.2022
1.2.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

HidZ2005 Hidraulika Bt Lab.darbi
2 gr.
28.02.2022-01.05.2022
2.2.
Pundurs Einārs
111. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-20.02.2022
Gross Uldis, Gajevskis Antons
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
2 gr.
31.01.2022-01.05.2022
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-31.01.2022-13.03.2022
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-31.01.2022-13.03.2022
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-01.05.2022
1.1.
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-31.01.2022-24.04.2022
2.1.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
1 gr.
31.01.2022-01.05.2022
1.2.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1022 Matemātika II Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-31.01.2022-24.04.2022
2.2.
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
2 gr.
31.01.2022-01.05.2022
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2