Atpakaļ

G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra
Pilna laika
2-sem. 4-sem.
Visas apakšprog. GEO-Ģeodēzija HUS-Hidrotehnika un ūdenssaimniecība VIZ-Vides inženierzinātne ZP-Zemes pārvaldība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
04.02.2022-29.04.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.02.2022-26.03.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
13.05.2022
VBF 205. telpa
Celms Armands
09.30-10.15 HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
04.02.2022-29.04.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.02.2022-26.03.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
13.05.2022
VBF 205. telpa
Celms Armands

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
18.02.2022
25.02.2022
04.03.2022
11.03.2022
18.03.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
25.03.2022
01.04.2022
Abramenko Kaspars
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
08.04.2022
Abramenko Kaspars
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
04.02.2022-29.04.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.02.2022-26.03.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
13.05.2022
VBF 205. telpa
Celms Armands

BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Lekcija
GEO a.prg.
04.02.2022
11.02.2022
25.02.2022
11.03.2022
25.03.2022
08.04.2022
VBF 304. telpa
Celmiņa Vita

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
18.02.2022
25.02.2022
04.03.2022
11.03.2022
18.03.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
25.03.2022
01.04.2022
Abramenko Kaspars
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
08.04.2022
22.04.2022
Abramenko Kaspars
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Lekcija
GEO a.prg.
05.02.2022
26.02.2022
VBF 304. telpa
Celmiņa Vita
11.30-12.15 HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
04.02.2022-29.04.2022
Pundurs Einārs
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.02.2022-26.03.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
13.05.2022
VBF 205. telpa
Celms Armands

BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Lekcija
GEO a.prg.
04.02.2022
11.02.2022
25.02.2022
11.03.2022
25.03.2022
08.04.2022
VBF 304. telpa
Celmiņa Vita

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
18.02.2022
25.02.2022
04.03.2022
11.03.2022
18.03.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
25.03.2022
01.04.2022
Abramenko Kaspars
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
08.04.2022
22.04.2022
Abramenko Kaspars
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Lekcija
GEO a.prg.
05.02.2022
26.02.2022
VBF 304. telpa
Celmiņa Vita
12.30-13.15 Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.02.2022-26.03.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
25.02.2022
VBF 205. telpa
Celms Armands

BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Lekcija
GEO a.prg.
11.02.2022
11.03.2022
VBF 304. telpa
Celmiņa Vita

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
11.03.2022
18.03.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
25.03.2022
01.04.2022
Abramenko Kaspars
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
08.04.2022
Abramenko Kaspars
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Lekcija
GEO a.prg.
05.02.2022
26.02.2022
VBF 304. telpa
Celmiņa Vita
13.30-14.15 VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
04.02.2022-25.02.2022
Šķiste Olga
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
04.03.2022
Šķiste Olga
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.02.2022-26.03.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
04.02.2022
25.02.2022
04.03.2022
18.03.2022
25.03.2022
01.04.2022
08.04.2022
VBF 205. telpa
Celms Armands

BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Lekcija
GEO a.prg.
11.02.2022
11.03.2022
VBF 304. telpa
Celmiņa Vita

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
11.03.2022
18.03.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
25.03.2022
Abramenko Kaspars
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
01.04.2022
08.04.2022
Abramenko Kaspars
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Lekcija
GEO a.prg.
05.02.2022
26.02.2022
VBF 304. telpa
Celmiņa Vita
14.30-15.15 VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
04.02.2022-25.02.2022
Šķiste Olga
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
04.03.2022
Šķiste Olga
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.02.2022-26.03.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
04.02.2022
25.02.2022
04.03.2022
18.03.2022
25.03.2022
01.04.2022
08.04.2022
VBF 205. telpa
Celms Armands

BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Lekcija
GEO a.prg.
11.02.2022
11.03.2022
VBF 304. telpa
Celmiņa Vita
BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Lekcija
GEO a.prg.
05.02.2022
26.02.2022
VBF 304. telpa
Celmiņa Vita
15.30-16.15 VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
04.02.2022-25.02.2022
Šķiste Olga
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
04.03.2022
Šķiste Olga
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.02.2022-26.03.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
04.02.2022
25.02.2022
04.03.2022
18.03.2022
25.03.2022
01.04.2022
08.04.2022
VBF 205. telpa
Celms Armands

BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Lekcija
GEO a.prg.
11.02.2022
11.03.2022
VBF 304. telpa
Celmiņa Vita
BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Lekcija
GEO a.prg.
05.02.2022
26.02.2022
VBF 304. telpa
Celmiņa Vita
16.30-17.15 VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
04.02.2022-25.02.2022
Šķiste Olga
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
04.03.2022
Šķiste Olga
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.02.2022-26.03.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
04.02.2022
04.03.2022
18.03.2022
25.03.2022
01.04.2022
08.04.2022
VBF 205. telpa
Celms Armands
17.30-18.15 VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
04.02.2022-25.02.2022
Šķiste Olga
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
05.02.2022-26.03.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita