Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
11.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
25.03.2022
08.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
18.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
29.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
25.02.2022
Vitte Ārija
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
30.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita
09.30-10.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
11.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
25.03.2022
08.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
18.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
29.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
25.02.2022
Vitte Ārija
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
12.03.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
19.03.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
23.04.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
07.05.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
30.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita
10.30-11.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
11.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
25.03.2022
08.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
18.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
29.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
11.02.2022
25.02.2022
Vitte Ārija
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
22.04.2022
06.05.2022
Vitte Ārija
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
12.03.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
19.03.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
23.04.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
07.05.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
30.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita
11.30-12.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
11.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
25.03.2022
08.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
18.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
29.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
11.02.2022
25.02.2022
Vitte Ārija
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
22.04.2022
06.05.2022
Vitte Ārija
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
12.03.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
19.03.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
23.04.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
07.05.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
30.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita
12.30-13.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
11.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
25.03.2022
08.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
18.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
29.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
11.02.2022
Vitte Ārija
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
22.04.2022
06.05.2022
Vitte Ārija
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
12.03.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
19.03.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
23.04.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
07.05.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
30.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita
13.30-14.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
25.02.2022
11.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
25.03.2022
08.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
18.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
29.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
11.02.2022
Vitte Ārija
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
22.04.2022
06.05.2022
Vitte Ārija
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
12.03.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
19.03.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
23.04.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
07.05.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
30.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita
14.30-15.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
25.02.2022
11.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
25.03.2022
08.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
18.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
29.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita
Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
12.03.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
19.03.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
23.04.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
07.05.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
30.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita
15.30-16.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
25.02.2022
11.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
25.03.2022
08.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
18.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
29.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita
JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
30.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita
16.30-17.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
25.02.2022
11.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
18.03.2022
25.03.2022
08.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
29.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita
17.30-18.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
25.02.2022
11.03.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
18.03.2022
25.03.2022
08.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita

JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
29.04.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita
18.30-19.15 JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
25.02.2022
VBF 304. telpa
Puķīte Vivita