Atpakaļ

G0323 Būvniecība [nekl] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
5-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
24.09.2019
Lasmanis Vairis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
26.09.2019
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
03.10.2019
Eks.
Sudārs Ritvars
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
19.09.2019
Lasmanis Vairis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
20.09.2019
Lasmanis Vairis
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
24.09.2019
Lasmanis Vairis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
26.09.2019
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
03.10.2019
Eks.
Sudārs Ritvars
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
19.09.2019
Lasmanis Vairis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
20.09.2019
Lasmanis Vairis
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.09.2019
Sudārs Ritvars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
23.09.2019
30.09.2019
Sudārs Ritvars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
24.09.2019
Lasmanis Vairis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
25.09.2019
Sudārs Ritvars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi2048 Arhitektūra I-2 Bp Lekcija
26.09.2019
Žodziņa Maija
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
03.10.2019
Eks.
Sudārs Ritvars
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
19.09.2019
Lasmanis Vairis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ3078 Būvmehānika II Bt Lekcija
20.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.09.2019
Sudārs Ritvars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
23.09.2019
30.09.2019
Sudārs Ritvars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
25.09.2019
Sudārs Ritvars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi2048 Arhitektūra I-2 Bp Lekcija
26.09.2019
Žodziņa Maija
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2048 Arhitektūra I-2 Bp Lekcija
03.10.2019
Žodziņa Maija
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
19.09.2019
Lasmanis Vairis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ3078 Būvmehānika II Bt Lekcija
20.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
16.09.2019
Sudārs Ritvars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
23.09.2019
30.09.2019
Sudārs Ritvars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3078 Būvmehānika II Bt Lekcija
20.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Arhi3064 Arhitektūra I Bp Lekcija
23.09.2019
Žodziņa Maija
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
25.09.2019
Lasmanis Vairis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.10.2019
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ3078 Būvmehānika II Bt Lekcija
26.09.2019
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3078 Būvmehānika II Bt Lekcija
20.09.2019
27.09.2019
04.10.2019
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Arhi3064 Arhitektūra I Bp Lekcija
23.09.2019
Žodziņa Maija
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2048 Arhitektūra I-2 Bp Lekcija
16.09.2019
Žodziņa Maija
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
25.09.2019
Lasmanis Vairis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.10.2019
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ3078 Būvmehānika II Bt Lekcija
19.09.2019
26.09.2019
03.10.2019
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 Arhi3064 Arhitektūra I Bp Lekcija
23.09.2019
Žodziņa Maija
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2048 Arhitektūra I-2 Bp Lekcija
16.09.2019
Žodziņa Maija
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
25.09.2019
Lasmanis Vairis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.10.2019
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ3078 Būvmehānika II Bt Lekcija
19.09.2019
26.09.2019
03.10.2019
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
02.10.2019
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ3078 Būvmehānika II Bt Lekcija
19.09.2019
26.09.2019
03.10.2019
Ķirulis Bruno
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19