Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
10.09.2019-24.09.2019
Vanaga Lita
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
01.10.2019
Vanaga Lita
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
25.09.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
02.10.2019
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
19.09.2019
Zimelis Agris
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
26.09.2019
Zimelis Agris
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
03.10.2019
Zimelis Agris
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
10.09.2019-24.09.2019
Vanaga Lita
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
01.10.2019
Vanaga Lita
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
25.09.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
02.10.2019
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
19.09.2019
Zimelis Agris
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
26.09.2019
Zimelis Agris
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
03.10.2019
Zimelis Agris
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
09.09.2019
16.09.2019
23.09.2019
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Prakt.darbi
30.09.2019
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
10.09.2019-24.09.2019
Vanaga Lita
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
01.10.2019
Vanaga Lita
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
25.09.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
19.09.2019
Zimelis Agris
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
26.09.2019
Zimelis Agris
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
03.10.2019
Zimelis Agris
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
09.09.2019
16.09.2019
23.09.2019
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Ieskaite
30.09.2019
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
10.09.2019-24.09.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
01.10.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
25.09.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
19.09.2019
Zimelis Agris
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
26.09.2019
Zimelis Agris
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
03.10.2019
Zimelis Agris
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
09.09.2019
16.09.2019
23.09.2019
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
10.09.2019-24.09.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
01.10.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
19.09.2019
Zimelis Agris
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
26.09.2019
Zimelis Agris
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
03.10.2019
Zimelis Agris
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
09.09.2019
16.09.2019
23.09.2019
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
30.09.2019
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
10.09.2019-24.09.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
01.10.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Prakt.darbi
18.09.2019-02.10.2019
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
19.09.2019
Zimelis Agris
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
26.09.2019
Zimelis Agris
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Eksāmens
03.10.2019
Zimelis Agris
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Prakt.darbi
09.09.2019
16.09.2019
23.09.2019
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
30.09.2019
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
10.09.2019-24.09.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
01.10.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Prakt.darbi
18.09.2019-02.10.2019
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
19.09.2019
Zimelis Agris
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
26.09.2019
Zimelis Agris
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
30.09.2019
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Eksāmens
01.10.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Prakt.darbi
18.09.2019
25.09.2019
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11