Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Ģeodēziskie tīkli (mācību prakse) - 27.05.2019.- 14.06.2019.
Ģeodēzija (mācību prakse) - 13.05.2019.- 24.05.2019.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 ValoP287 Profesionālā angļu valoda III Bv Prakt.darbi
04.02.2019-14.04.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lab.darbi
18.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ValoP287 Profesionālā angļu valoda III Bv Prakt.darbi
04.02.2019-21.04.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP287 Profesionālā angļu valoda III Bv Eksāmens
11.05.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 BūvZ2051 Ģeodēziskie tīkli Bp Lekcija
04.02.2019-21.04.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lab.darbi
18.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2033 Zemes politika Bp Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
lekc./pr.d.
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ValoP287 Profesionālā angļu valoda III Bv Prakt.darbi
04.02.2019-21.04.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 BūvZ2051 Ģeodēziskie tīkli Bp Lekcija
04.02.2019-21.04.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2033 Zemes politika Bp Lekcija
04.02.2019-21.04.2019
lekc./pr.d.
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ2051 Ģeodēziskie tīkli Bp Lekcija
04.02.2019-24.02.2019
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2051 Ģeodēziskie tīkli Bp Lab.darbi
25.02.2019-17.03.2019
Celms Armands, Cintiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2033 Zemes politika Bp Lekcija
04.02.2019-21.04.2019
lekc./pr.d.
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi2056 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Palabinska Aina
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ2051 Ģeodēziskie tīkli Bp Lab.darbi
04.02.2019-21.04.2019
Celms Armands, Cintiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ4029 Nekustamā īpašuma formēšana I Bt Lekcija
04.02.2019-21.04.2019
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi2056 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2056 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
2.ned.-04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ2051 Ģeodēziskie tīkli Bp Lab.darbi
04.02.2019-21.04.2019
Celms Armands, Cintiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ4029 Nekustamā īpašuma formēšana I Bt Lekcija
04.02.2019-10.03.2019
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi2056 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2056 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
2.ned.-04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lekcija
18.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
G0311(PLK)
G0330(PLK)

Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lekcija
18.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
G0311(PLK)
G0330(PLK)

Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19