Atpakaļ

G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra
Pilna laika
2-sem. 4-sem.
Visas apakšprog. GEO-Ģeodēzija HUS-Hidrotehnika un ūdenssaimniecība VIZ-Vides inženierzinātne ZP-Zemes pārvaldība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
22.02.2019
26.04.2019
204. telpa (VBF)
Celms Armands, Vallis Atis

VidZ5029 Nosusināšana B Lab.darbi
VIZ a.prg.
05.04.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
15.02.2019
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
01.03.2019
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
08.03.2019
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5006 Polderi B Prakt.darbi
VIZ, HUS a.prg.
15.03.2019
22.03.2019
29.03.2019
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.02.2019-23.02.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lab.darbi
ZP a.prg.
02.03.2019
16.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.03.2019
23.03.2019
30.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
02.03.2019
23.03.2019
204. telpa (VBF)
Celms Armands, Vallis Atis

HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
06.04.2019
812. telpa (VBF)
Ziemeļnieks Reinis

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
16.02.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5029 Nosusināšana B Prakt.darbi
VIZ a.prg.
23.02.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5029 Nosusināšana B Prakt.darbi
VIZ a.prg.
02.03.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5029 Nosusināšana B Lab.darbi
VIZ a.prg.
09.03.2019
16.03.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis
09.30-10.15 BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
22.02.2019
26.04.2019
204. telpa (VBF)
Celms Armands, Vallis Atis

VidZ5029 Nosusināšana B Lab.darbi
VIZ a.prg.
05.04.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
15.02.2019
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
01.03.2019
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
08.03.2019
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5006 Polderi B Prakt.darbi
VIZ, HUS a.prg.
15.03.2019
22.03.2019
29.03.2019
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.02.2019-23.02.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lab.darbi
ZP a.prg.
02.03.2019
16.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.03.2019
23.03.2019
30.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
02.03.2019
23.03.2019
204. telpa (VBF)
Celms Armands, Vallis Atis

HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
06.04.2019
13.04.2019
11.05.2019
812. telpa (VBF)
Ziemeļnieks Reinis

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lab.darbi
GEO a.prg.
23.02.2019
09.03.2019
30.03.2019
908. telpa (VBF)
Vallis Atis

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
16.02.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5029 Nosusināšana B Prakt.darbi
VIZ a.prg.
23.02.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5029 Nosusināšana B Prakt.darbi
VIZ a.prg.
02.03.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5029 Nosusināšana B Lab.darbi
VIZ a.prg.
09.03.2019
16.03.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis
10.30-11.15 BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
08.02.2019
22.02.2019
26.04.2019
204. telpa (VBF)
Celms Armands, Vallis Atis

VidZ5029 Nosusināšana B Lab.darbi
VIZ a.prg.
05.04.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
15.02.2019
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
01.03.2019
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5006 Polderi B Prakt.darbi
VIZ, HUS a.prg.
08.03.2019
15.03.2019
22.03.2019
29.03.2019
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.02.2019-23.02.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lab.darbi
ZP a.prg.
02.03.2019
16.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.03.2019
23.03.2019
30.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
02.03.2019
23.03.2019
204. telpa (VBF)
Celms Armands, Vallis Atis

HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
06.04.2019
13.04.2019
11.05.2019
812. telpa (VBF)
Ziemeļnieks Reinis

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lab.darbi
GEO a.prg.
23.02.2019
09.03.2019
30.03.2019
908. telpa (VBF)
Vallis Atis

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
16.02.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5029 Nosusināšana B Prakt.darbi
VIZ a.prg.
23.02.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5029 Nosusināšana B Prakt.darbi
VIZ a.prg.
02.03.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5029 Nosusināšana B Lab.darbi
VIZ a.prg.
09.03.2019
16.03.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis
11.30-12.15 BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
08.02.2019
22.02.2019
26.04.2019
204. telpa (VBF)
Celms Armands, Vallis Atis

VidZ5029 Nosusināšana B Lab.darbi
VIZ a.prg.
05.04.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
15.02.2019
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5006 Polderi B Lekcija
VIZ, HUS a.prg.
01.03.2019
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5006 Polderi B Prakt.darbi
VIZ, HUS a.prg.
08.03.2019
15.03.2019
22.03.2019
29.03.2019
Kļaviņš Uldis
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.02.2019-23.02.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lab.darbi
ZP a.prg.
02.03.2019
16.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.03.2019
23.03.2019
30.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
02.03.2019
23.03.2019
204. telpa (VBF)
Celms Armands, Vallis Atis

HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
06.04.2019
13.04.2019
11.05.2019
812. telpa (VBF)
Ziemeļnieks Reinis

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lab.darbi
GEO a.prg.
23.02.2019
09.03.2019
30.03.2019
908. telpa (VBF)
Vallis Atis

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
16.02.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5029 Nosusināšana B Prakt.darbi
VIZ a.prg.
23.02.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5029 Nosusināšana B Prakt.darbi
VIZ a.prg.
02.03.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5029 Nosusināšana B Lab.darbi
VIZ a.prg.
09.03.2019
16.03.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis
12.30-13.15 BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
08.02.2019
204. telpa (VBF)
Celms Armands, Vallis Atis
Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
30.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
13.04.2019
11.05.2019
812. telpa (VBF)
Ziemeļnieks Reinis

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lab.darbi
GEO a.prg.
23.02.2019
09.03.2019
30.03.2019
908. telpa (VBF)
Vallis Atis
13.30-14.15 BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Lekcija
GEO a.prg.
22.02.2019
01.03.2019
08.03.2019
22.03.2019
304. telpa (VBF)
Cintiņa Vita

BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Prakt.darbi
GEO a.prg.
29.03.2019
05.04.2019
10.05.2019
24.05.2019
304. telpa (VBF)
Cintiņa Vita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
08.02.2019
26.04.2019
204. telpa (VBF)
Celms Armands, Vallis Atis

HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
08.02.2019
22.02.2019
22.03.2019
10.05.2019
812. telpa (VBF)
Ziemeļnieks Reinis

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
15.02.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5029 Nosusināšana B Lab.darbi
VIZ a.prg.
15.03.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis
Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.02.2019-23.02.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lab.darbi
ZP a.prg.
02.03.2019
16.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.03.2019
23.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
02.03.2019
23.03.2019
204. telpa (VBF)
Celms Armands, Vallis Atis

HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
06.04.2019
13.04.2019
11.05.2019
812. telpa (VBF)
Ziemeļnieks Reinis

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lab.darbi
GEO a.prg.
23.02.2019
09.03.2019
30.03.2019
908. telpa (VBF)
Vallis Atis
14.30-15.15 BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Lekcija
GEO a.prg.
22.02.2019
01.03.2019
08.03.2019
22.03.2019
304. telpa (VBF)
Cintiņa Vita

BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Prakt.darbi
GEO a.prg.
29.03.2019
05.04.2019
10.05.2019
24.05.2019
304. telpa (VBF)
Cintiņa Vita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
08.02.2019
26.04.2019
204. telpa (VBF)
Celms Armands, Vallis Atis

HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
08.02.2019
22.02.2019
22.03.2019
10.05.2019
812. telpa (VBF)
Ziemeļnieks Reinis

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
15.02.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5029 Nosusināšana B Lab.darbi
VIZ a.prg.
15.03.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis
Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.02.2019-23.02.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lab.darbi
ZP a.prg.
02.03.2019
16.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.03.2019
23.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
02.03.2019
23.03.2019
204. telpa (VBF)
Celms Armands, Vallis Atis

HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
06.04.2019
812. telpa (VBF)
Ziemeļnieks Reinis

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lab.darbi
GEO a.prg.
09.03.2019
908. telpa (VBF)
Vallis Atis
15.30-16.15 BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Lekcija
GEO a.prg.
22.02.2019
01.03.2019
08.03.2019
22.03.2019
304. telpa (VBF)
Cintiņa Vita

BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Prakt.darbi
GEO a.prg.
29.03.2019
05.04.2019
10.05.2019
24.05.2019
304. telpa (VBF)
Cintiņa Vita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
26.04.2019
204. telpa (VBF)
Celms Armands, Vallis Atis

HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
08.02.2019
22.02.2019
22.03.2019
10.05.2019
812. telpa (VBF)
Ziemeļnieks Reinis

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
15.02.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5029 Nosusināšana B Lab.darbi
VIZ a.prg.
15.03.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis
Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.02.2019-23.02.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lab.darbi
ZP a.prg.
02.03.2019
16.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.03.2019
23.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
02.03.2019
23.03.2019
204. telpa (VBF)
Celms Armands, Vallis Atis

HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
06.04.2019
812. telpa (VBF)
Ziemeļnieks Reinis
16.30-17.15 Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
08.02.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Lekcija
GEO a.prg.
22.02.2019
01.03.2019
08.03.2019
22.03.2019
304. telpa (VBF)
Cintiņa Vita

BūvZ6049 Vietējo ģeodēzisko tīklu rekonstrukcija B Prakt.darbi
GEO a.prg.
29.03.2019
05.04.2019
10.05.2019
24.05.2019
304. telpa (VBF)
Cintiņa Vita

HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
08.02.2019
22.02.2019
22.03.2019
10.05.2019
812. telpa (VBF)
Ziemeļnieks Reinis

VidZ5029 Nosusināšana B Lekcija
VIZ a.prg.
15.02.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis

VidZ5029 Nosusināšana B Lab.darbi
VIZ a.prg.
15.03.2019
407. telpa (VBF)
Kļaviņš Uldis
Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.02.2019-23.02.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lab.darbi
ZP a.prg.
02.03.2019
16.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

Arhi5037 Nekustamā īpašuma vērtēšana B Lekcija
ZP a.prg.
09.03.2019
23.03.2019
907. telpa (VBF)
Puķīte Vivita

BūvZ5030 Precīzā nivelēšana B Lekcija
GEO a.prg.
02.03.2019
23.03.2019
204. telpa (VBF)
Celms Armands, Vallis Atis

HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
06.04.2019
812. telpa (VBF)
Ziemeļnieks Reinis
17.30-18.15 HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
22.02.2019
22.03.2019
10.05.2019
812. telpa (VBF)
Ziemeļnieks Reinis
18.30-19.15 HidZ6018 Hidrotehnisko būvju modelēšana B Lekcija
HUS a.prg.
10.05.2019
812. telpa (VBF)
Ziemeļnieks Reinis