Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Lopkopība (prakse) 27.05.2019.- 31.05.2019.
Dārzkopība I (prakse) 29.04.2019.- 17.05.2019.
Dārzkopība (prakse) 27.05.2019.- 31.05.2019.
Lopkopība I (prakse) 29.04.2019.- 17.05.2019.
Laukkopība I (prakse) 29.04.2019.- 17.05.2019.
Laukkopība (prakse) 27.05.2019.- 31.05.2019.
Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā (prakse) 27.05.2019.- 31.05.2019.
Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā I (prakse) 29.04.2019.- 17.05.2019.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ3139 Agroķīmija Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Dorbe Adrija
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Lauk.1.1., Darz.1.1.
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4024 Augļkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Grāvīte Ilze
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
09.30-10.15 LauZ3139 Agroķīmija Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Dorbe Adrija
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Lauk.1.1., Darz.1.1.
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4024 Augļkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Kampuss Kaspars
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
10.30-11.15 LauZ3139 Agroķīmija Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Dorbe Adrija
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Lauk.1.1., Darz.1.1.
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4024 Augļkopība Bp Lekcija
Darz a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Kampuss Kaspars
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
11.30-12.15 LauZ3139 Agroķīmija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
11.03.2019-14.04.2019
Kārkliņš Aldis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3139 Agroķīmija Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Dorbe Adrija
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Lauk.1.1., Darz.1.1.
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
2.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Lauk.1.2., Darz.1.2.
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4024 Augļkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Kampuss Kaspars
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
12.30-13.15 LauZ3139 Agroķīmija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-14.04.2019
Kārkliņš Aldis
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Lauk.1.2., Darz.1.2.
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4024 Augļkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Kampuss Kaspars
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
13.30-14.15 LauZ3139 Agroķīmija Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-14.04.2019
Kārkliņš Aldis
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Bimšteine Gunita
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Lauk.1.2., Darz.1.2.
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ4024 Augļkopība Bp Lab.darbi
Darz a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Kampuss Kaspars
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
14.30-15.15 LauZ4228 Augu aizsardzība Bp Lab.darbi
Darz, Lauk a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Lauk.1.2., Darz.1.2.
Kaņeps Jānis
25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
16.30-17.15 Biol3007 Augu pavairošana Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Alsiņa Ina, Dubova Laila
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
17.30-18.15 Biol3007 Augu pavairošana Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0506(PLK)
G0507(PLK)

Alsiņa Ina, Dubova Laila
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1