Atpakaļ

G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon2090 Tirgzinība Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Naglis-Liepa Kaspars
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2014 Personālvadība Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Kirila Kitija
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon2090 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Naglis-Liepa Kaspars
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci1005 Pētnieciskā darba pamati Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Paula Līga
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2014 Personālvadība Bt Seminārs
04.09.2017-26.12.2017
Kirila Kitija
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 JurZ2012 Starptautiskās tiesības Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Pūce Alla
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci1005 Pētnieciskā darba pamati Bt Seminārs
04.09.2017-26.12.2017
Paula Līga
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Kirila Kitija
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 JurZ2012 Starptautiskās tiesības Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Pūce Alla
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Kirila Kitija
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Valo4018 Starpkultūru komunikācija Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo4018 Starpkultūru komunikācija Bp Seminārs
04.09.2017-26.12.2017
Pušinska Baiba
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Valo4018 Starpkultūru komunikācija Bp Seminārs
04.09.2017-26.12.2017
Pušinska Baiba
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Ekon3065 Starptautiskie ekonomiskie sakari Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Valo4018 Starpkultūru komunikācija Bp Seminārs
04.09.2017-26.12.2017
Pušinska Baiba
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Ekon3065 Starptautiskie ekonomiskie sakari Bp Seminārs
04.09.2017-26.12.2017
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ3006 Sabiedrisko attiecību pamati Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0112(PLK)
G0507(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Perez Alvarez Sergio, Cabezas Miranda Pablo
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 VadZ3006 Sabiedrisko attiecību pamati Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0507(PLK)
G0112(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Perez Alvarez Sergio, Cabezas Miranda Pablo
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5