Atpakaļ

G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon2090 Tirgzinība Bp Lekcija
Naglis-Liepa Kaspars
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2014 Personālvadība Bt Lekcija
Kirila Kitija
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon2090 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Naglis-Liepa Kaspars
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci1005 Pētnieciskā darba pamati Bt Lekcija
Paula Līga
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2014 Personālvadība Bt Seminārs
Kirila Kitija
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 JurZ2012 Starptautiskās tiesības Bp Lekcija
Pūce Alla
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci1005 Pētnieciskā darba pamati Bt Seminārs
Paula Līga
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bp Lekcija
Kirila Kitija
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 JurZ2012 Starptautiskās tiesības Bp Prakt.darbi
Pūce Alla
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bp Lekcija
Kirila Kitija
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Valo4018 Starpkultūru komunikācija Bp Lekcija
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo4018 Starpkultūru komunikācija Bp Seminārs
Pušinska Baiba
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Valo4018 Starpkultūru komunikācija Bp Seminārs
Pušinska Baiba
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Ekon3065 Starptautiskie ekonomiskie sakari Bp Lekcija
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Valo4018 Starpkultūru komunikācija Bp Seminārs
Pušinska Baiba
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Ekon3065 Starptautiskie ekonomiskie sakari Bp Seminārs
Ancāns Sandris
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ3006 Sabiedrisko attiecību pamati Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0112(PLK)
G0507(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Perez Alvarez Sergio, Cabezas Miranda Pablo
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 VadZ3006 Sabiedrisko attiecību pamati Bb Prakt.darbi
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0507(PLK)
G0112(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Perez Alvarez Sergio, Cabezas Miranda Pablo
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5