Atpakaļ

G0311 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ4013 Bioinženierija Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Šabovics Mārtiņš
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ4064 Uzņēmējdarbība un vides ekonomika Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Lazdiņš Andrejs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 VidZ4013 Bioinženierija Bp Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Šabovics Mārtiņš
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VidZ4013 Bioinženierija Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ4064 Uzņēmējdarbība un vides ekonomika Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Lazdiņš Andrejs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 VidZ4013 Bioinženierija Bp Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VidZ3025 Vides inženierija Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Grinberga Linda
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ4064 Uzņēmējdarbība un vides ekonomika Bv Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Lazdiņš Andrejs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ4002 Kanalizācija, notekūdeņu tīrīšana Bp Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 VidZ3025 Vides inženierija Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Grinberga Linda
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ4002 Kanalizācija, notekūdeņu tīrīšana Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 HidZ3029 Meliorācija III Bp Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Grinberga Linda
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ3029 Meliorācija III Bp Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Grinberga Linda
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3025 Vides inženierija Bp Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3025 Vides inženierija Bp Lab.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 HidZ3030 Meliorācija III Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Grinberga Linda
118. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3034 Vides inženierija Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Kursa projekts
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 VidZ3034 Vides inženierija Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Kursa projekts
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Dobele Madara
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Dobele Madara
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VidZ3037 Zinātniskā darba pamati Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Laima
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 VidZ3037 Zinātniskā darba pamati Bt Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Laima
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2