Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours VidZ6013
Crédits (ECTS) 30
La quantité totale d'heures en classe 810
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 810
Date de l'approbation du cours 21/03/2018
 
Auteurs du cours
, Ainis Lagzdiņš

Connaissances de base
VidZ6011,
VidZ6012,
Manuels
1. Studentu darbu noformēšana [elektroniskais resurss]. Metodiskie norādījumi. Autoru kolektīvs U.Kļaviņš ... u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. [Skatīts 20.03.2018.] Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti