Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code VidZ6013
Kreditpunkte (ECTS) 30
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 810
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 810
Bestätigt am (Datum) 21/03/2018
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Ainis Lagzdiņš

Vorkenntnisse
VidZ6011,
VidZ6012,
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Studentu darbu noformēšana [elektroniskais resurss]. Metodiskie norādījumi. Autoru kolektīvs U.Kļaviņš ... u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. [Skatīts 20.03.2018.] Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti