Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса VidZ6013
Кредитные пункты (ECTS) 30
Общее количество часов 810
Количество часов самостоятельной работы студента 810
Дата утвеждения курса 21/03/2018
 
Разработчик курса
, Ainis Lagzdiņš

Предварительные знания
VidZ6011,
VidZ6012,
Учебная литературa
1. Studentu darbu noformēšana [elektroniskais resurss]. Metodiskie norādījumi. Autoru kolektīvs U.Kļaviņš ... u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. [Skatīts 20.03.2018.] Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti