Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса Vete1001
Кредитные пункты 1
Кредитные пункты ECTS 1.50
Общее количество часов 40
Kоличество часов семинаров и практических занятий 20
Количество часов самостоятельной работы студента 20
Дата утвеждения курса 16/04/2011
 
Разработчик курса
, Arnis Mugurēvičs

Предварительные знания
Vete2013,
Учебная литературa
1.Strads M. Latīņu valodas konspektīvā gramatika. Rīga, 2002. 91 lpp. 2.Latīņu-latviešu vārdnīca (veterinārmedicīnas studentiem un veterinārārstiem). Sast. A.Mugurēvičs. Jelgava, 2006. 55 lpp. 3.Вульф В.Д. Латинский язык и основы ветеринарной терминологии. Москва, 1998. 176 c. 4. Валл Г.И Латинский язык: Учебник для ветеринарных специальностей вузов. Москва, 1990. 190 с. 5.Латинский язык и основы медицинской терминологии. под ред. Чернявского М.Н. 2-с изд.дом. Минск, 1989. 350 c.
Дополнительная литература
1.Roba E. Lingua Latina pharmaceutica. Rīga, 1977. 183 lpp. 2.Roba E., Altemente J. Lingua Latinapromedicis. 2.izd. Rīga, 1973.298 lpp. 3.Latin grammar. Ed. by R.Maidhoff. Barrons. 2009. 268 p.
Периодика и другие источники информации
1.Latīņu-latviešu vārdnīca. Sast. A.Gavrilovs, Rīga, 1994. 520 lpp. 2.Čerfase L. Latīņu spārnotie teicieni. Rīga, 1992. 294 lpp. 3.Latīņu–latviešu vārdnīca. Sast. K.Veitmane, L.Čerfase, H.Novaceks, A.Apinis. Rīga, 1955. 1023 lpp. 4.http://translate.eu – pieejamas: angļu- latīņu; latīņu- angļu; krievu- latīņu; latīņu- krievu vārdnīcas.