Kurss Vete1001 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0205 2008.pavasara-
2 G0703 Bv 2005.pavasara-
3 G0703 Bv 2004.rudens-
4 G0703 Bv 2015.rudens-
5 G0001 C 2007.rudens-